WAREX Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/36. szám (818007. oldal) | Interit Kft.

WAREX Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/36. szám (818007. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)
E-mail cím:
mint a WAREX Kereskedelmi Kft. „FA”
(1183 Budapest, Gyömrői u. 85-91., Cg. 01-09-368546)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait

I. TÁRGYI ESZKÖZ

GÉPJÁRMŰ:
SKODA Felicita Pick UP 1,3 típusú 1998. évben gyártott, benzines személygépkocsi. Futott km: kb 500 000 km, üzemképtelen, forgalmi engedélye lejárt, forgalomból ideiglenesen kivonva.
 • Irányár:
  30.000 Ft
 • Bánatpénz: 1.500 Ft

II. KÉSZLETEK

A társaság a Budapest, Gyömrői u. 85-91. sz. alatti telephely egyik üzemcsarnokában és a telephely szélén lévő vasútvonal iparvágányán lévő 3 db vagonban tárolja az eszközeit.
Az eszközök 3 8 éve beszerzett fitnesz berendezések. Futópadok, elliptikus tréner berendezések, szobakerékpárok, evezőgépek, lépcsőzőgépek, masszírozó gépek, edzőgépek, rúd – tárcsa súlyzók, szauna, szolárium, alkatrészek, selejt eszközök, étrend kiegészítők. A készletek egy része még nem volt használatban, döntően a készlet összetétele heterogén, a gépek egy része javítható, egy része selejt. A készlet 50 %-a szervizanyag, alkatrész.
A készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre. A készletek leltára a felszámoló irodájában megtekinthető.
 • Irányár a teljes készletre: 2.800.000 Ft
 • Bánatpénz: 140.000 Ft
 
A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. augusztus 07.
Beadási határidő: 2014. augusztus 25., 12:00
 

III. A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat a WAREX Kft. „FA” vagyontárgyaira. A pályázat a felszámoló szervezet irodájában is benyújtható, a pályázat beadásának határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítson.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács Lászlótól kérhető a 06 30 46 68 665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt). A pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni a WAREX Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109- 11100764 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig kerüljön átutalásra a WAREX Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109- 11100764 számú számlájára, vagy készpénz befizetéssel WAREX Kft. „FA” házipénztárába, Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. szám alatt.
 • A meghirdetett vagyontárgyak előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.