Vigadó Catering Kft. „f.a.” – Kis értékű eszközök | Interit Kft.

Vigadó Catering Kft. „f.a.” – Kis értékű eszközök

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7. A ép. 6 em. 604, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Vigadó Catering Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-198945, székhely: 1211 Budapest, Színesfém utca 9.) Fővárosi Törvényszék 6.Fpk.4102/2017/63. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a felszámoló honlapján 2021. december 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságait.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag a felszámoló részére küldhetőek meg, adhatóak be.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. január 13. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2022. január 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének a Vigadó Catering Kft. „f.a.” adós szervezet által az ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-93548399 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie „bánatpénz” megjelöléssel. Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) nettó becsértéke összesen: 100 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) nettó minimálára összesen: 100 000 forint.

Sorsz.Megnevezés, gyártmány és típusMennyiség (db)
5.1Monitor, POSIFLEX TM-30002
5.2Egér levonó1
5.3Pincér blokk nyomtató + töltő, Samsung3
5.4Pénztárgép, Micra-Joto 91
5.5Kasszagép meghajtó + töltő, LENOVO1
5.6Router, TP-LINKKKKK2
5.7Számológép1
5.8Tolltartó1
5.9Elosztó1
5.10Hosszabbító4
5.11Bélyegző1
5.12Olló2
5.13Sniccer1
5.14Tűzőgép1
5.15Hibajavító1
5.16Kapocskiszedő tűzőgéphez1
5.17Hangszóró szett, Genius1
5.18Telefon + töltő, Grundig1
5.19Pénzkazetta1
5.20Pénztartó szett, műanyag1
5.21Pénztárgép, Micra Jotta-S1
5.22Monitor, Posiflextm-30001
5.23Egér1
5.24Blokk nyomtató, Samsung 4 S1
5.25Meghajtó, Lenovo1
5.26Elosztó1
5.27Pénzkazetta1
5.28Olló1
5.29Celluxtartó1
5.30Mini tűzőgép1
5.31Meghajtó, HP1
5.32Billentyűzet1
5.33Monitor, LG1
5.34Tűzőgép1
5.35Pecsét1
5.365 db-s műanyag irattartó1
5.37Elosztó1
5.38Router, TP-LINK1
5.39Nyomtató, HP 11001
5.40Monitor,Samsung     1
5.41Konyhai blokk nyomtató, Samsung 4S1
5.42Egér, Lenovo1
5.43Nyomtató, HP Laserjet 2420 DU1
5.44Lapvágó, Hama Product 93301
5.45Fekete gumis papír mappa4
5.46Iratgyűjtő, papír5
5.47Routwer, D-Link1
5.48Ételkártya tartó, fém6
5.493 részes műanyag irattartó1
5.50Gyűrűs irattartó2
5.51Fém páncélkazetta1
5.52Pénztárgép, Micra Jutas2
5.53Nyomtató, HP Offgicejet Pro  8500 A1
5.54Monitor, Samsung1
5.55Meghajtó, Del FN7W43J1
5.56Billenytyűzet1
5.57Tűzőgép1
5.58Kapocs kiszedő1
5.59Olló1
5.60Tolltartó2
5.61Kuka5
5.62Ruhafogas1
5.63Elosztó 1
5.64Nyomtató, Sensys MF41501
5.65Bélyegző1
5.66Gémkapocstartó1
5.67Lyukasztó, Esselte D601
5.68Olló1
5.69Kapocskiszedő1
5.70Vonalzó1
5.71Bőr CD tartó1
5.72Meghajtó, Dell Z6KK 5371
5.73Tűzőgép, SAX 6201
5.74Monitor, LG Hatron W1934S-BO1
5.75Billenytyűzet1
5.76Egér, Genius1
5.77Nyomtató, Brother DCF-J4110DW1
5.783-s műanyag irattartó1
5.79Nyomtató, Canon Pixma MP1401
5.80Elosztó1
5.81Melegítő, Clatronic1
5.82Vízforraló, Hauser1
Becsült forgalmi érték összesen:100 eFt

Az eszközök megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A kisértékű eszközök megtekintése a 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 3. szám alatt 2022.01.14. 09:00-09:30 között lehetséges.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek, melyek kapcsán az ÁFA megfizetése is szükséges.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni az adós gazdasági társaság ERSTE Banknál vezetett 11600006-00000000-93548399 számú bankszámlájára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor. A birtokba adott, de a vevő által esetlegesen el nem szállított vagyontárgyak őrzéséért minden megkezdett nap után 10.000.- forint díj kerül felszámításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. A felszámoló fenntartja a jogot arra, hogy a minimálárat meghaladó ajánlattevők között ártárgyalást tartson. Az ártárgyalás lebonyolítása közjegyző igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az ártárgyalás helyszínéről, napjáról, valamint annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimálárat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49/G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett eszköz vagyont a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, aláírási címpéldánya, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni.; – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 120 napos ajánlati kötöttség vállalását. Amennyiben a fentiekben kért adatokat nem tartalmazza a pályázat, illetve a pályázó valótlan tartalmú nyilatkozatot vagy adatközlést tesz, úgy az a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgyak tekintetében első hirdetésnek minősül. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlási jogosultról tudomása nincs. A pályázat benyújtásával a pályázó elfogadja, hogy a felszámoló elektronikus úton (e-mail) kommunikáljon vele, ezen az úton kerüljenek a kiértesítések is megküldésre. Az elektronikus kommunikáció lefolytatása érdekében a pályázónak e-mail cím elérhetőségét is meg kell adnia. Az e-mailben megküldött levelek az elektronikus levél elküldése napján kézbesítettnek minősülnek. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában a felszámoló szervezet elektronikus levelezési címén – – keresztül lehet kérdéseket feltenni.