Vet-Invest Kft. „FA” pályázati felhívása | Interit Kft.

Vet-Invest Kft. „FA” pályázati felhívása

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)
E-mail cím:
mint a Vet-Invest Kft. „FA”
(4026 Debrecen, Gyergyó utca 1. Fsz/2.; Cg. 09-09-016692; adószáma: 11938442-2-09)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit

 

 ESZKÖZÖK

 

 

Megnevezés irányár(Ft/nettó)
Mennyezetre szerelt fűtőpanel             (4 db) 10.000.-
Olajradiátor, SIMBIO (2500W) 8.000.-
Asztal 3.000.-
5 szintes nyitott szekrény (900x1900x350) 7.000.-
KO-s asztal (1500x700x600) 6.000.-
Szétszerelt szekrény (600x500x1900, 3 db) 18.000.-
Fehér üveges szekrény (900x600x1950) 12.000.-
6 szintes polc (900x250x1900,5 db) 35.000.-
Íróasztal 6.000.-
Digitális állatmérleg 50.000.-
Üveg bemutató vitrin (400x300x1600, 2 db) 20.000.-
Tárgyalóasztal 10.000.-
Zárt 2 ajtós szekrény (1300x400x2100) 10.000.-
Kis fali szekrény (4 db) 20.000.-
2 szintes fali polc 3.000.-
Kis zárt szekrény (900x400x1000, 2 db) 8.000.-
Szék 3.000.-
Infúzió tartó 5.000.-
Hűtőszekrény 6.000.-
Fali polc (3 db) 9.000.-
Kis íróasztal 4.000.-
Asztal (1000x1800x500) 8.000.-
Röntgengép, Mediroll-1s (szakhatósági engedélyeztetés szükséges, tartozékok nélküli) 300.000.-
Íróasztal 4.000.-
Görgős kocsi 2.000.-
Görgős, KO-s asztal (600x1200x700) 10.000.-
Asztal (600x700x1200) 7.000.-
2 részes mosogató pulttal 12.000.-
Ultrahang gép tartóállványa 3.000.-
Mennyezetre szerelt fűtőpanel (20 db) 50.000.-
Sterilizáló, HS122A (Tartozék nélkül) 20.000.-
Sterilizáló (Tartozék nélkül) 10.000.-
2 ajtós zárt szekrény (1300x500x800) 4.000.-
Iratszekrény (450x600x1900) 7.000.-
Kocsi (görgős eszközmozgató) 4.000.-
Műtős lámpa 5.000.-
Nőgyógyászati vizsgáló asztal 40.000.-
Altatógép, KA-1 60.000.-
Beépített bútorok (Bontás esetén máshol nem használhatóak fel.) 0.-
Mennyezetre szerelt fűtőpanel (2 db) 5.000.-
 ÖSSZESEN: 804.000.-


A fent felsorolt eszközök kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.
 

 

 • Irányár:                                                     804.000.- Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                    40.200.- Ft

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen benyújtani 2014. november 24. 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Igaz Szabolcstól kérhető a 06/30-968-6963-as telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön a Vet-Invest Kft. „FA” pénztárába (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) Vet-Invest Kft. „FA” megjelöléssel.
 • A pályázónak vállalnia szükséges a volt állatklinika helyszínén (Budapest) található, kb. 5 köbméter hulladék elszállítását és szakszerű megsemmisítését is.