TRIÁSZ IMPEX Kft. “f.a.” | Interit Kft.

TRIÁSZ IMPEX Kft. “f.a.”

 

FELHÍVÁS

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.) mint a TRIÁSZ IMPEX Kft. „fa” (7940 Szentlőrinc, Szent István u. 2., cégjegyzékszám: 02-09-000369 adószám: 10448010-2-02) Pécsi Törvényszék 18.Fpk.02-14-000486/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, az alábbi feltételekkel

é r t é k e s í t i

az adós tulajdonában álló alábbi üzletrészeit.

  • Az adós társaság tulajdonában áll az EkoExergia Kft. (székhely: 7940 Szentlőrinc, Szent István u. 2., Cg: 02 09 071258) társaság 1.500.000, – Ft névértékű üzletrésze.

Egyéb jellemzők:

befektetett eszközök: 0, – Ft, forgóeszközök 207 e Ft, saját tőke 0, – Ft, kötelezettség: 207. e Ft, mérleg szerinti eredmény: -2.104, – Ft, jövedelmezőség: 2015. évben gazdasági tevékenységet nem folytatott, árbevétel: 2014 és 2015. évben nem volt, a társaságot és a tagokat elővásárlási jog illeti meg

Az üzletrész irányára: 1.000, – Ft

 

  • Az adós társaság tulajdonában áll az Energiakender Kft. (székhely: 7940 Szentlőrinc, Szent István u. 2., Cg: 02 09 071256) társaság 1.200.000, – Ft névértékű üzletrésze.

Egyéb jellemzők:

befektetett eszközök: 0,-Ft, forgóeszközök: 0,- Ft, kötelezettségek: 1.204 e,- Ft, saját tőke -1.204 e Ft, mérleg szerinti eredmény: – 59 e, – Ft, jövedelmezőség: 2015. évben gazdasági tevékenységet nem folytatott, árbevétel: 2014 és 2015. évben nem volt, a társaságot és a tagokat elővásárlási jog illeti meg

Az üzletrész irányára 1.000, – Ft

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Triász Impex Kft. „f.a” Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50300116-15310604 számú bankszámlájára kell megfizetni, az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, a cégeljárás költségeit a vevő viseli.