Szolnok Print Jelöléstechnikai Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/50. szám (821535. oldal) | Interit Kft.

Szolnok Print Jelöléstechnikai Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/50. szám (821535. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)
E-mail cím: 
mint a SZOLNOK PRINT JELŐLÉSTECHNIKAI Kft. „FA”
(5000 Szolnok, Városmajor u. 30/H., Cg. 16 09 007464)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság alábbi ingatlanját

INGATLAN

 1. A szolnoki 773/H/1, 773/H/2, 773/H/3, 773/H/4, 773/H/5 hrsz-u „kereskedelmi épület” megnevezésű 284 m2alapterületű ingatlant, amely a valóságban 5000 Szolnok, Városmajor u. 30. szám alatt található. A kereskedelmi épület egy tömböt alkot, ezért csakis együttesen értékesíthetőek. Az épület 2000-2001 évben épült, az ingatlan összeközművesített, az épület gázellátását biztosító kazán kiszerelésre került, újszerű műszaki állapotú ingatlan, csendes kertvárosi környezetben. Az elektromos főmérő hitelesített, a 4 db almérő nincs hitelesítve. A tetőtér úgy lett kialakítva, hogy járható födémes, mely esetlegesen beépíthető.

 

HRSZ

terület m2

besorolás

773/H/1

53

kiszolgáló helység
773/H/2

18

terasz
773/H/3

51

üzlet
773/H/4

63

üzlet
773/H/5

99

üzlet
 • Irányár:                     32.000.000 Ft (nettó)
 •  Bánatpénz:          960.000 Ft

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

 • BH 34233/2006.keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés 27.400.000 Ft erejéig kölcsön nyújtására és egyéb hitelműveletek végzésére. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
 • BH 51553/2008., önálló szöveges bejegyzés székhelyváltozás.
 • BH 51553/2009. lemondás a jelzálogjog ranghelyéről való rendelkezés jogáról az utalás alatt bejegyzett jelzálogjogra vonatkozóan.  Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)
 • BH 37495/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés 19.640.000 Ft erejéig.

tartós jogviszonyból eredő követelés biztosítására, egyetemleges terhelésként a többi ingatlanon is. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

 • BH 48919/2/2012. végrehajtási jog 34.930.000 Ft erejéig. Jogosult NAV (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. november 13.

Beadási határidő: 2014. december 01., 12:00

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy„Pályázat a Szolnok Print Kft. „FA” ingatlanaira.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 30 napon belül. A felszámoló a pályázatbontás eredményéről a pályázókat a pályázatbontást követő 15 napon belül írásban értesíti.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács László kérhető a (06 30 4 668-665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát), természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról és személyes adatairól szóló nyilatkozatot, a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázat elbírálását követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással a Szolnok Print Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11110701 számon vezetett számlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön a  Szolnok Print Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11110701 számon vezetett számlájára.
 • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.