Szolnok Print Jelöléstechnikai Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/42. szám (819391. oldal) | Interit Kft.

Szolnok Print Jelöléstechnikai Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/42. szám (819391. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)
E-mail cím:
mint a SZOLNOK PRINT JELŐLÉSTECHNIKAI Kft. „FA”
(5000 Szolnok, Városmajor u. 30/H., Cg. 16 09 007464)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság alábbi ingatlanait

 

 

 1. Ingatlanok

1.)    A szolnoki 773/H/1, 773/H/2, 773/H/3, 773/H/4, 773/H/5 hrsz-u „kereskedelmi épület” megnevezésű 284 m2 alapterületű ingatlant, amely a valóságban 5000 Szolnok, Városmajor u. 30. szám alatt található. A kereskedelmi épület egy tömböt alkot, ezért csakis együttesen értékesíthetőek. Az épület 2000-2001 évben épült, az ingatlan összeközművesített, az épület gázellátását biztosító kazán kiszerelésre került, újszerű műszaki állapotú ingatlan, csendes kertvárosi környezetben. Az elektromos főmérő hitelesített, a 4 db almérő nincs hitelesítve. A tetőtér úgy lett kialakítva, hogy járható födémes, mely esetlegesen beépíthető.

 

HRSZ terület m2 besorolás
773/H/1 53 kiszolgáló helység
773/H/2 18 terasz
773/H/3 51 üzlet
773/H/4 63 üzlet
773/H/5 99 üzlet

 

 • Irányár:                     32.000.000 Ft (nettó)
 •  Bánatpénz:          960.000 Ft

Valamennyi ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

–          BH 34233/2006.keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés 27.400.000 Ft erejéig kölcsön nyújtására és egyéb hitelműveletek végzésére. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

–          BH 51553/2008., önálló szöveges bejegyzés székhelyváltozás.

–          BH 51553/2009. lemondás a jelzálogjog ranghelyéről való rendelkezés jogáról az utalás alatt bejegyzett jelzálogjogra vonatkozóan.  Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

–          BH 37495/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés 19.640.000 Ft erejéig.

tartós jogviszonyból eredő követelés biztosítására, egyetemleges terhelésként a többi ingatlanon is. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

–          BH 48919/2/2012. végrehajtási jog 34.930.000 Ft erejéig. Jogosult NAV (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 

2.)    A 4534 hrsz-u „lakóház – udvar” megnevezésű, söröző terasszal funkciójú ingatlan. Az ingatlan a valóságban 5000 Szolnok, József Attila utca 3. szám alatt található. A Baross utca, Eötvös tér, József Attila utca körforgalmától kb. 50 m-re helyezkedik el, könnyen megközelíthető. A telek nagysága 295 m2, a felülépítmény hasznos nettó alapterülete 57 m2, bruttó alapterülete 93 m2. Az épületben részleges közmű van, gáz nincs, elektromos árammal biztosítja a fűtést. Az épület előtt térburkolattal le van burkolva, amelyen faszerkezetű pavilonok helyezkednek el.

 

 • Irányár:                        6.300.000 Ft (nettó)
 •  Bánatpénz:           315.000 Ft
 •  

Valamennyi ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

–          BH 11628/1986. 12. 27. a terület kisajátításakor, vagy hatósági felhívást követő 30 napon belül a lakóépület keleti oldala mentén épített melléképületet kártérítési igény nélkül el kell bontani. Jogosult: Szolnok Megyei Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

–          BH 34233/2006.keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés 27.400.000 Ft erejéig kölcsön nyújtására és egyéb hitelműveletek végzésére. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

–          BH 51553/2008., önálló szöveges bejegyzés székhelyváltozás.

–          BH 37495/2012 keretbiztosítéki jelzálogjog bejegyzés 47.040.000 Ft erejéig.

tartós jogviszonyból eredő követelés biztosítására, egyetemleges terhelésként a többi ingatlanon is. Jogosult Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

–          BH 48919/2/2012. végrehajtási jog 34.930.000 Ft erejéig. Jogosult NAV (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. szeptember 18.

Beadási határidő: 2014. október 6., 12:00
 

II.)              A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat a Szolnok Print Kft. „FA” ingatlanaira.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 30 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács László kérhető a (06 30 4 668-665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázat elbírálását követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett letéti számlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az INTERIT Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél  68800109-11085898 számon vezetett letéti számlájára.
 • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.