„SZISZI 2003” Bt. „FA” pályázati felhívása | Interit Kft.

„SZISZI 2003” Bt. „FA” pályázati felhívása

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)
E-mail cím:
mint a „SZISZI 2003” Bt. „FA”
(4138 Komádi, Ibolxa utca 33.; Cg. 09-06-012727; adószáma: 21834837-2-09)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit

 

 ESZKÖZÖK

 

 

Sorszám Megnevezés irányár(Ft/nettó)
 1. Asztalok (összesen 9 db)800x1200x80 mm 36.000.-
2. Csővázas szék (35 db) 70.000.-
3. Bárszék (4 db) 12.000.-
4.  Hűtőszekrény Zanussi (120 literes) 15.000.-
5. Mikrohullámú sütő, Samsung TDS 10.000.-
6. Kávéfőzőgép, Saeco (üzemképtelen) 5.000.-
7. Nyitott polc (900x500x900, 2db) 14.000.-
8. 2 ajtós szekrény (900x1900x350) 10.000.-
9. Iratszekrény (900x1950x350, fehér) 6.000.-
10. Krómozott lábú asztal 4.000.-
11. Üvegtartó polc, világítással 20.000.-
 12. Bárpult, beépített mosogatóval és szekrényekkel 100.000.-
ÖSSZESEN 302.000.-

 

A fent felsorolt eszközök kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

 • Irányár:                                                     302.000.- Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                    15.100.- Ft

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen benyújtani 2014. november 24. 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Igaz Szabolcstól kérhető a 06/30-968-6963-as telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön a „SZISZI 2003” Bt. „FA” pénztárába (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) „SZISZI 2003” Bt. „FA” megjelöléssel.