SZIDERIT Bt. „f.a.” | Interit Kft.

SZIDERIT Bt. „f.a.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)

E-mail cím:

mint a SZIDERIT Szigetelő, Kereskedelmi és  Szolgáltató Bt. „FA”

(4400 Nyíregyháza, Levendula u. 63.; Cg. 15-06-0805867; adószáma: 25620722-2-15)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság alábbi készleteit

 

 

 1. KÉSZLETEK

 

Sorszám

készletek

megnevezés

irányár

(Ft/nettó)

Megjegyzés
1. kátránypapíros szigetelőanyag 112.000 14 tekercs / 10.000 Ft
2. acélrácsos kerítéselemek 64.000 20 elem / 4.000 Ft
Összesen 176.000  

 

A fent felsorolt készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

 • Irányár: 176.000.- Ft (nettó)
 • Bánatpénz:   8.800.- Ft

 

2. A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen benyújtani 2016. október 7. (péntek) 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Varga Zsolttól kérhető a 06/20-464-7505-ös telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással INTERIT Kft., Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett, SZIDERIT Bt. „FA” 68800109-11135474 számú elkülönített bankszámlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az INTERIT Kft., Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett, SZIDERIT Bt. „FA” 68800109-11135474 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.