SZIDERIT Bt. “f.a.” | Interit Kft.

SZIDERIT Bt. “f.a.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)

E-mail cím:

mint a SZIDERIT Szigetelő, Kereskedelmi és  Szolgáltató Bt. „FA”

(4400 Nyíregyháza, Levendula u. 63.; Cg. 15-06-0805867; adószáma: 25620722-2-15)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit 

 

 1. ESZKÖZÖK
Sorszám

Befektetett tárgyi eszközök

megnevezés

irányár

(Ft/nettó)

Megjegyzés
VOLKSWAGEN GOLF L 100.000 1992 évben gyártott , diesel üzemelésű, HRU-711 frsz-u személygépkocsi, kékes-zöld színű
       2.

gyorsdaraboló Ø 300-s

 

30.000
       3. hegesztőtrafó EINHELL CEN 140 25.000 U =220 V-s
       4. kitolós bak 10.000 2 db / 5.000 Ft
       5. talicska 4.000 2 db / 2.000 Ft
       6. fix bak 3.000
       7. betonkeverő 15.000 U =220 V-s, V = 0,1 m3-s
       8. elektromos sarok fűnyíró 10.000 2 db/ 5.000 Ft
       9. kitolható alulétra 15.000
      10. kétágú falétra 5.000
ÖSSZESEN 217.000  

 

A fent felsorolt eszközök kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Irányár: 217.000.- Ft (nettó)
 • Bánatpénz: 10.850.- Ft

 

 

          2. KÉSZLETEK

 

Sorszám

készletek

megnevezés

irányár

(Ft/nettó)

Megjegyzés
kátránypapíros szigetelőanyag 140.000 14 tekercs / 10.000 Ft
      2. acélrácsos kerítéselemek 80.000 20 elem / 4.000 Ft
Összesen 220.000  

A fent felsorolt készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Irányár: 220.000.- Ft (nettó)
 • Bánatpénz: 11.000.- Ft

  

 • A pályázaton való részvétel feltétele:
 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen benyújtani 2016. szeptember 2. (péntek) 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Varga Zsolttól kérhető a 06/20-464-7505-ös telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással INTERIT Kft., Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett, SZIDERIT Bt. „FA” 68800109-11135474 számú elkülönített bankszámlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az INTERIT Kft., Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett, SZIDERIT Bt. „FA” 68800109-11135474 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.