Quercus-Salis Bt. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/45. szám (820134. oldal) | Interit Kft.

Quercus-Salis Bt. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/45. szám (820134. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7., Cg. 15-09-061433
E-mail cím: 
mint a Quercus-Salis Kereskedelmi Betéti Társaság „FA”
(4484 Ibrány, Árpád u. 25. Cg. 15-06-083005, felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2009. december 09.)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság gazdálkodó szervezettel szemben fennálló követelését. A követelés megtérülése kifejezetten kétes, bizonytalan.

I. Követelés

 

A követelés könyv szerinti értéke:  25.000.000,- Ft

Irányár:                                                5.000.000,- Ft

Bánatpénz:                                              250.000,- Ft

 

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. október 09.

Beadási határidő: 2014. október 27., 12:00

 

II.A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. irodájába kell benyújtani a jelen pályázat Cégközlönyben való közzétételét követő 15. napot követő első munkanapon 1030 – 1100  óra közötti időpontban. A pályázat postai úton is feladható.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 8 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Hajdu Attila felszámolóbiztostól kérhető a 06/30-958-3055-ös telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy érkeztetett társasági szerződést, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 15 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg.
 •  A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással a Quercus-Salis Bt. „FA” Tiszavasvári Takarékszövetkezetnél vezetett 68700061-10606030-00000000 számú bankszámlájára.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az Quercus-Salis Bt. „FA” Tiszavasvári Takarékszövetkezetnél vezetett 68700061-10606030-00000000 számú bankszámlájára.
 • A követeléssel kapcsolatos egyéb információt előzetes egyeztetés alapján az érdeklődők a helyszínen kaphatnak a felszámolótól. (telefon: 42/421-137)