Quality Trans Hungary Kft. “f.a.” – Járművek | Interit Kft.

Quality Trans Hungary Kft. “f.a.” – Járművek

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 20. fszt em. 2, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) Quality Trans Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 02-09-072691, székhely: 7700 Mohács, Eszéki út 058/2 hrsz..) Pécsi Törvényszék 5.Fpk.125/2021/13.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. december 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2892434

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. december 31. 09 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 60 500 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének az INTERIT Kft. felszámoló szervezet által a Takarékbanknál vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámláján jóváírásra kell kerülnie a „ “F azonosító” készlet ajánlati biztosítéka” megjelöléssel. (“F azonosító” jelentése: A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát (pl.: P2504545F01).) Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 180 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti. A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós társaság járműveinek összessége.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 210 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 210 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: AUDI A4 szgk.

Típus: Jármű

Márka: Audi

Modell: A4

Jármű típusa: Személyautó

Gyártási idő: 2001.

Állapot: Működésképtelen

Kivitel: Kombi

Ajtók száma: 5

Ülések száma: 5

Tehermentes: nem Elidegenítési és terhelési tilalom Dr.Horváth László Végrehajtói Irodaja és a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámig. által

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 300 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Skoda Felicia PickUp 1,9D tgk.

Típus: Jármű

Márka: Skoda

Modell: Felicia

Jármű típusa: Haszongépjármű

Gyártási idő: 2000.

Állapot: Sérült/hiányos

Üzemanyag: Dízel

Tehermentes: nem Elidegenítési és terhelési tilalom Dr.Horváth László Végrehajtói Irodája által

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 10 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAN 26.463 tgk

Típus: Jármű

Márka: MAN

Modell: 26.463

Jármű típusa: Haszongépjármű

Gyártási idő: 1997.

Állapot: Csak alváz

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 30 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: MAN 19.403 tgk.

Típus: Jármű

Márka: MAN

Modell: 19.403

Jármű típusa: Haszongépjármű

Gyártási idő: 1998.

Állapot: Sérült/hiányos

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 120 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: L-6-UF pótkocsi

Típus: Jármű

Jármű típusa: Utánfutó-pótkocsi

Gyártási idő: 1989.

Állapot: Erősen elhasznált

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 50 000 forint

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: KASSBOHRER VC 14 L pótkocsi

Típus: Jármű

Állapot: Közepesen korrodált

Tehermentes: nem Elidegenítési és terhelési tilalom a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámig. által

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 250 000 forint

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pótkocsi ROHR ZK-18

Típus: Jármű

Gyártási idő: 1993.

Állapot: Erősen elhasznált

Tehermentes: nem Elidegenítési és terhelési tilalom a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámig. által

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 350 000 forint

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Utánfutó, Kalidy I.

Típus: Jármű

Jármű típusa: Utánfutó-pótkocsi

Gyártási idő: 2014.

Állapot: Sérült/hiányos

Tehermentes: nem Elidegenítési és terhelési tilalom Dr.Horváth László Végrehajtói Irodaja és a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámig. által

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 100 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett járművek megtekintésére – két pótkocsi kivételével – a Mohács, 164/4. hrsz. alatti telephelyen van lehetőség. Az L-6-UF típusú pótkocsi és a KASSBOHRER gyártmányú pótkocsik megtekintésére a Katymár, Damjanich úti telephelyen van lehetőség. A járművek megtekintésére 2022.12.19. napján 10:00 – 12:00 időpontban van lehetőség. A járművet megtekinteni szándékozó érdeklődők 3 nappal a megtekintés határidejét megelőzően a megtekintési szándékukat írásban be kell jelentsék a felszámoló részére az elektronikus levelezési címre.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az eladó adószáma törölt státuszú, így számla vásárlására és kiállítására nincs lehetőségünk. A számla kiállítását az adásvételi szerződés helyettesíti. Mivel számla kiállítására nincs lehetőség, így az értékesítés ÁFA-t sem tartalmazhat.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb érvényes vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni a felszámoló szervezet által vezetett 68800109-11085898-00000000 számú letéti bankszámlájára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor. Amennyiben a felszámoló által megjelölt időpontban a vevő nem veszi birtokba a vagyonelemeket, vagy azokat birtokba veszi, de nem szállítja el, úgy az elszállítás időpontjáig napi 30.000.- forint tárolási díjat köteles fizetni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az EÉR rendszeren megtartásra kerülő értékesítési fordulóról, annak pontos időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49.G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett eszközöket a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a vevőt terheli. Az adásvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, cégkivonata, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány számra és neve, aláírásminta vagy aláírási címpéldány, általános forgalmiadó-alanyiság ténye); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; – 180 napos ajánlati kötöttség vállalását. A pályázónak szükséges megadnia telefonos és elektronikus levelezési elérhetőségét is, mely e-mail cím megadásával egyben hozzájárul az elektronikus kommunikációhoz azzal, hogy az e-mail címére megküldött értesítések a megküldés napján a pályázó részéről átvettnek tekintendőek.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámoló a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek-nek megfelelően a jogosult hitelezőket értesítette. Jelen kiírás a vagyonelem tekintetében első hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2892434/tetelek.pdf