PUB-C Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/51. szám (821689. oldal) | Interit Kft.

PUB-C Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/51. szám (821689. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. Cg. 15-09-061433
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
E-mail cím: 
mint a PUB-C Szolgáltató Kft. „FA”
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 17., Cg. 12-09-003992)
Törvényszék által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyát

 

 1. Ingatlan

A balassagyarmati 1585/A/1 hrsz-u „üzlet” megnevezésű 374 m2 alapterületű ingatlant. Az ingatlan valóságban Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 17. szám alatti társasházban található, pinceszinten, a társasház eszmei hányada 374/1442- d rész. Az ingatlan valamennyi közműhálózatra rá van csatlakoztatva, de jelenleg egyik közmű sem működik. Fűtési rendszere jelenleg nincs, mivel a társasház közös kazánja már nem működik, az üzlet tulajdonosa saját kazánt nem alakított ki. Az üzlet pinceszinten található 2002. évben kialakított vendéglátó egység, jelenleg használaton kívül, üres. A társasház almérői és a kazánok itt kerültek kialakításra, ez korlátozza a helyiség kizárólagos használatát. Az épület teljes felújítást igényel, fűtés hiánya és a használaton kívüliség miatt műszaki állapota folyamatosan romlik.

 

 • Irányár:                 8.000.000 Ft (nettó)
 •  Bánatpénz:          240.000 Ft

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

 • BH 30929/2005 jelzálogjog bejegyzés 154.000 CHF + jár. erejéig az MKB Bank Nyrt. javára.
 • BH 32223/2008 végrehajtási jog bejegyzés 544.375 Ft + jár. erejéig adótartozás a NAV Adóigazgatósága javára.
 • BH 32223/2008 végrehajtási jog bejegyzés 1.834.802 Ft + jár. erejéig a B.A.Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ javára.
 • BH 34737/2/2010 végrehajtási jog bejegyzés 545.429 Ft + jár. erejéig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda javára.
 • BH 38778/2001 végrehajtási jog bejegyzés 4.075.195 Ft + jár. a NAV Adóigazgatósága javára.
 • BH 38778/2010 végrehajtási jog bejegyzés 3.500.000 Ft + jár. erejéig az OMMF Munkaügyi Felügyelőség javára.

 

Széljegyzet: 378428/2012 felszámolási eljárás feljegyzése iránti kérelem.

 

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. november 20.

Beadási határidő: 2014. december 08., 12:00

 

 1. A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy„Pályázat a PUB-C Kft. „FA” vagyontárgyaira. A pályázat a felszámoló szervezet irodájában is benyújtható, a pályázat beadásának határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül. A felszámoló a pályázatbontás eredményéről a pályázókat a pályázatbontást követő 15 napon belül írásban értesíti.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács László kérhető a (06 30 4 668-665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát), természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról és személyes adatairól szóló nyilatkozatot, a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett alszámlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett alszámlájára.
 • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.