Profi Nyílászáró Centrum Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/51. szám (821675. oldal) | Interit Kft.

Profi Nyílászáró Centrum Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/51. szám (821675. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)
E-mail cím:
mint a PROFI NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM Gyártó,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA”
 (3925 Prügy, Kodály Zoltán utca 19., Cg. 05-09-009418)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait

 

 ÜZEMI GÉPEK

 

 

Megnevezés Gyártás éve Gyári szám irányár(E Ft)
sarokvarrat tisztító, KABAN CA 3020, üzemképtelen 2003 1141 400
kétfejes sarokhegesztő, Atlas TG 1üzemképtelen 2006 061498 200
csavarozó gép 2006 200
lécvágó fűrészgépüzemképtelen 2005 4036176 100
saroktisztító, KABAN CA 3020üzemképtelen 2005 1633 200
szárnyra szerelő asztal, FAZ 2800 2007 627 300
motoros lécfűrész, Stihl 400-s 2008 20
műanyag hulladék daráló, Rapid 2008 600
csavarozó gép 2008 300
ablakprofil betét extrúder szerszám 2009 60
Extruder gépsor, Weber DS – 85, kalibráló asztal, húzómű, kirakó asztal 2009 2.800
párkányfogadó extrúder szerszám 2009 60
gérvágó, TS 161/21 2006 1612123325 100
Megnevezés Gyártás éve Gyári szám irányár(E Ft)
üvegezőprés, Rotox 2009 200
tömítés kicsípő, HORN HDF 4-8 2007 35 500
forgató berendezés kocsisín görgőkkel 2008 800
ablakgyártó gép, MABU 2004 1.000
saroktisztító gép, Rondo 4000 004/06 800
4 db bejárati ajtó 200
szerszámok:multifunkcionális gép, fémfűrész, mérőrúd, saroktisztító, seprőgép, magasnyomású mosó 200
irodai berendezése: 3 dbmonitor, 2 db forgószék, szekrények 50
Mindösszesen 9.090

 

A fent felsorolt gépek és berendezések kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 

 • Irányár:                    9.090.000 Ft (nettó)
 •  Bánatpénz:        272.700 Ft

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. november 20.

Beadási határidő: 2014. december 08., 12:00

 

A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat az Profi Nyílászáró Centrum Kft. „FA” vagyontárgyaira. A pályázat a felszámoló szervezet irodájában is benyújtható, a pályázat beadásának határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül. A felszámoló a pályázatbontás eredményéről a pályázókat a pályázatbontást követő 15 napon belül írásban értesíti.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítson.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács Lászlótól kérhető a 06 30 46 68 665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, vagy aláírás mintát), természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról és személyes adatairól szóló nyilatkozatot. A pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni a PROFI NYÍLLÁSZÁRÓ CENTRUM Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11113443 számú számlájára átutalással.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig kerüljön átutalásra az PROFI NYÍLLÁSZÁRÓ CENTRUM Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11113443 számú számlájára átutalással,vagy készpénz befizetéssel a PROFI NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM Kft. „FA” házipénztárába, Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. szám alatt.
 • A meghirdetett vagyontárgyak előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.