PROFI NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM Kft. “f.a.” | Interit Kft.

PROFI NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.), mint a(z) PROFI NYILÁSZÁRÓ CENTRUM Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-009418, székhely: 3925 Prügy, Kodály Zoltán utca 19.) Miskolci Törvényszék 7. Fpk. 05-13-000214/14. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. szeptember 10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P164479

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2015. szeptember 25. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2015. október 12. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 230 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Profi Nyílászáró Centrum Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11113443 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Megnevezés Gyártás éve Gyári szám

irányár

(E Ft)

sarokvarrat tisztító, KABAN CA 3020, üzemképtelen 2003 1141 202

kétfejes sarokhegesztő, Atlas TG 1

üzemképtelen

2006 061498 98
csavarozó gép 2006 98

lécvágó fűrészgép

üzemképtelen

2005 4036176 52

saroktisztító, KABAN CA 3020

üzemképtelen

2005 1633 98
szárnyra szerelő asztal, FAZ 2800 2007 627 151
motoros lécfűrész, Stihl 400-s 2008 12
műanyag hulladék daráló, Rapid 2008 304
csavarozó gép 2008 151
ablakprofil betét extrúder szerszám 2009 35
Extruder gépsor, Weber DS – 85, kalibráló asztal, húzómű, kirakó asztal 2009 1.437
párkányfogadó extrúder szerszám 2009 28
gérvágó, TS 161/21 2006 1612123325 52
üvegezőprés, Rotox 2009 98
tömítés kicsípő, HORN HDF 4-8 2007 35 253
forgató berendezés kocsisín görgőkkel 2008 403
ablakgyártó gép, MABU 2004 506
saroktisztító gép, Rondo 4000 004/06 403
4 db bejárati ajtó 98
szerszámok: multifunkcionális gép, fémfűrész, mérőrúd, saroktisztító, seprőgép, magasnyomású mosó 98
irodai berendezése: 3 db monitor, 2 db forgószék, szekrények 23
Mindösszesen

4.600

A fent felsorolt gépek és berendezések kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 600 000 forint.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: nyillászázó gyártáshoz kapcsolódó eszközök

Típus:

Műszaki cikk

Gyártási idő:

2003.

Tehermentes:

igen

Mennyisége:

30 db

Becsérték:

4 600 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgy személyesen 2015. szeptember 30. 9.00-12.00. óra között megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Profi Nyílászáró Centrum Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11113443 számú bankszámlájára kell megfizetni.Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/A pályázatnak tartalmaznia kell:• Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.• A megajánlott vételárat• Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P164479/tetelek.pdf