P + P Depó Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/46. szám (820344. oldal) | Interit Kft.

P + P Depó Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/46. szám (820344. oldal)

 Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. Cg. 15-09-061433
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
E-mail cím:
mint a P + P Depó Kft „FA”
(4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 113., Cg. 15-09-062504)
Törvényszék által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság alábbi vagyonaira

 

I. Ingatlan

A nyíregyházi külterület 0449/19 hrsz-u, „gyümölcsös – gazdasági épület”megnevezésű 2973 m2 területű ingatlant, mely a valóságban Nyíregyháza, Levendula u. 17. szám alatt található. Az ingatlanon található felülépítmény (gyümölcstároló pince és gazdasági épület) bruttó 22 m2. Közművekből kizárólag az elektromos ellátás biztosított. A helyi szabályzási terv szerint közút lesz.

 

 • Irányár:                 2.160.000 Ft (nettó)
 •  Bánatpénz:          108.000 Ft

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

–          Jelzálogjog 50.000 E Ft + járulékai Mikrohitel Zrt., vételi jog lejárat 2017. 09. 02. Mikrohitel Zrt. : végrehajtási jog 4.490.326 Ft + járulékai NAV.

 

II. Üzletrészek:

1) A P + P Depo Kft. „FA” üzletrész tulajdonos az M + J KORREKT Kft. (1147 Budapest, Miskolci utca 129., adószám: 14519525-2-42, Cg. 01-09-907523) társaságban, az üzletrész névértéke 23.4400.000 Ft. Az üzletrészvásárlásra vonatkozó elővételi jogot a társaság tulajdonosainak és magának a társaságnak a törvény biztosítja.

 

–          Irányár:                 14.000.000 Ft (nettó)

–          Bánatpénz:                620.000 Ft

 

2) A P + P Depo Kft. „FA” üzletrész tulajdonos az TOVT KER HUNGARY Kft. (1147 Budapest, Miskolci utca 129., adószám: 14519525-2-42, Cg. 01-09-907523) társaságban, az üzletrész névértéke 40.000.000 Ft. Az üzletrészvásárlásra vonatkozó elővételi jog a Ptk. szerint gyakorolható.

 

–          Irányár:                 21.000.000 Ft (nettó)

–          Bánatpénz:                830.000 Ft

 

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. október 16.

Beadási határidő: 2014. november 03., 12:00

III. A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat a „P + P Depó Kft. „FA” vagyonelemeire”. A pályázat személyesen is leadható a felszámoló székhelyén a pályázat beérkezésének határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Varga Zsolt kérhető a 06 20/4 647-505 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett letéti számlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az INTERIT Kft., Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett letéti számlájára.
 •    Felhívjuk a pályázok figyelmét, hogy a felszámoló honlapjáról letölthető vagy a felszámoló irodájában személyesen átvehető nyilatkozat kitöltése, aláírása és a pályázati anyaghoz történő csatolása kötelező. Amennyiben ezen nyilatkozat nem szerepel a pályázati anyagban, úgy a pályázat érvénytelen.
 • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.