P + P Depó Kft. “FA”, Cégközlöny 2014/23. szám (641455. oldal) | Interit Kft.

P + P Depó Kft. “FA”, Cégközlöny 2014/23. szám (641455. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. Cg. 15-09-061433
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
E-mail cím:
mint a P + P Depó Kft „FA”
(4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 113., Cg. 15-09-062504)
Törvényszék által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság alábbi ingatlanát

 

 I.                   Ingatlan

A nyíregyházi külterület 0449/19 hrsz-u, „gyümölcsös – gazdasági épület”megnevezésű 2973 m2 területű ingatlant, mely a valóságban Nyíregyháza, Levendula u. 17. szám alatt található. Az ingatlanon található felülépítmény (gyümölcstároló pince és gazdasági épület) bruttó 22 m2. Közművekből kizárólag az elektromos ellátás biztosított. A helyi szabályzási terv szerint közút lesz.

 • Irányár:                 2.700.000 Ft (nettó)
  •  Bánatpénz:          135.000 Ft

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

–          Jelzálogjog 50.000 E Ft + járulékai Mikrohitel Zrt., vételi jog lejárat 2017. 09. 02. Mikrohitel Zrt. : végrehajtási jog 4.490.326 Ft + járulékai NAV.

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. május 08.

Beadási határidő: 2014. május 26., 12:00 

 

II.                A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat a „P + P Depó Kft. „FA” ingatlanára”. A pályázat személyesen is leadható a felszámoló székhelyén a pályázat beérkezésének határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Varga Zsolt kérhető a 06 20/4 647-505 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett letéti számlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az INTERIT Kft., Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett letéti számlájára.
 • Felhívjuk a pályázok figyelmét, hogy a felszámoló honlapjáról letölthető vagy a felszámoló irodájában személyesen átvehető nyilatkozat kitöltése, aláírása és a pályázati anyaghoz történő csatolása kötelező. Amennyiben ezen nyilatkozat nem szerepel a pályázati anyagban, úgy a pályázat érvénytelen.
  • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.