Malejkó Hungary Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/51. szám (821861. oldal) | Interit Kft.

Malejkó Hungary Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/51. szám (821861. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)
E-mail cím: 
mint a Malejkó Hungary Technológiai, Műszaki, Gyártó és Szolgáltató Kft. „FA”
 (3528 Miskolc, Tavirózsa u. 5., Cg. 05-09-009737)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyát

I. CSARNOKSZERKEZET

 

A csarnokszerkezet a valóságban 3527 Miskolc, Halász utcában, a 4500/3 hrsz-on található. Az építési engedély alapján 20 X 67 m2 –es felülépítmény, beruházása kezdődött meg 2012 évben. Az építmény készültsége kb 10 %-os, kizárólag szerkezet. A piaci értéke 17.900 E Ft, de a földterület nem képezi az értékesítés tárgyát, így számolni kell a bontási, szállítási költségekkel is. Az ingatlan nem az adós cég tulajdona. A bontási, szállítási költség szakértő által becsült összege 7.300 E Ft, ezzel a költséggel csökkentve lett a becsült piaci érték. A vevőt terheli a szerkezet bontásának és elszállításának költsége, továbbá az ingatlan eredeti állapotba történő helyreállítási költsége is. A bontást és a szállítást a vevőnek a teljes vétel ár kifizetését követő 15 napon belül el kell végezni. A csarnokszerkezet része a be nem épített panelek is.

 

 •  irányár nettó:            13.100.000 Ft
 • bánatpénz:                      593.000 Ft

 

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. november 20.

Beadási határidő: 2014. december 08., 12:00

 

II. A pályázaton való részvétel feltétele

 

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy„Pályázat az Malejkó Hungary Kft. „FA”vagyontárgyaira. A pályázat a felszámoló szervezet irodájában is benyújtható, a pályázat beadásának határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül. A felszámoló a pályázatbontás eredményéről a pályázókat a pályázatbontást követő 15 napon belül írásban értesíti.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában bármely pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítson.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács Lászlótól kérhető a 06 30 46 68 665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát), természetes személy esetén a személyazonosító okmány számáról és személyes adatairól szóló nyilatkozatot, a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni a társaság Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11103585 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig kerüljön átutalásra a társaság Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11103585 számú számlájára, vagy készpénz befizetéssel Malejkó Hungary Kft. „FA” házipénztárába, Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. szám alatt.
 • A meghirdetett vagyontárgyak előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetők.