Komfortmax Kft. “f.a.” | Interit Kft.

Komfortmax Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2/7.), mint a(z) Komfortmax Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-010735, székhely: 4251 Hajdúsámson, Munkácsy Mihály utca 25.) Debreceni Törvényszék 9.Fpk.09-13-001088/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, – az 1991. évi XLIX. tv. 49.§ (1) bekezdésére figyelemmel, – a honlapján 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok a felszámoló címére küldött vagy a felszámolónak személyesen átadott, zárt borítékban nyújthatóak be.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2015. május 08. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2015. május 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 6 100 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú letéti számlájára megfizetéssel, a pályázat beadását megelőzően.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Hajdúsámson-Sámsonkert, Huszár utca (7849/1 hrsz) és Hajdúsámson-Sámsonkert, Husáng utca (7849/2 hrsz) ingatlanok.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: igen.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 122 000 forint.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok a helyszínen, előzetes időpont egyeztetés nélkül, bármikor folyamatosan megtekinthetőek. A 7849/1 hrsz-ú ingatlan 173 négyzetméter alapterületű, a 7849/2 hrsz-ú ingatlan 61 négyzetméter területű. Mindkettő saját használatú út megnevezésű belterületi ingatlan. Az ingatlanok kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződést követő 8 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni. Részletfizetési lehetőség nincs. A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének a napja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: – Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (Cégkivonat, Aláírási címpéldány, az aláíró pályázati jogosultságát) – A megajánlott vételárat – Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki- vagy ügyvédi letét a pályázat kiíró javára elhelyezve, hiteligérvény a pályázatban szereplő vagyontárgyhoz kapcsolódóan, egyéb fizetési garanciák, amelyekből a pályázat kiírója a megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja). – Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló a pályázók részére postai / elektronikus levél (e-mail) útján megküldi.

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. Szerződéskötés határideje: A felszámoló tájékoztató levelének kézhezvételétől számított 8 nap.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló az értékesíteni kívánt ingatlanok vonatkozásában a későbbiekben felmerülő esetleges környezeti károk tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal. Bővebb felvilágosítás Igaz Szabolcs felszámolóbiztostól a +36309686963-as telefonszámon kérhető.