Királyméra Kft. “f.a.” | Interit Kft.

Királyméra Kft. “f.a.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)

E-mail cím:

mint a KIRÁLYMÉRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA”

(3874 Hernádvécse, Rákóczi u. 42; Cg. 05-09-017280; adószáma: 14684874-2-05)

 1. Fpk. 727/2013/31 számú végzéssel, Miskolci Törvényszék által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság ingatlanát

 

 

 1. INGATLAN
 • A hernádvécsei 247 hrsz-u kivett „lakóház, udvar” megnevezésű 1041 m2 ingatlan, a valóságban 3874 Hernádvécse, Rákóczi utca 42. szám alatt található.
 • Az érték megállapításakor figyelembe vett tényezők:
 • Megközelíthetősége: kiépített út
 • Közművesítettsége: nincs közmű
 • Kerítés: beton, vas, drótfonat
 • Építmény adatai:
 • Rendeltetése: lakás
 • Helyiségei: 3 szoba, konyha, előtér, spájz
 • Szobák padlóburkolata: beton
 • Fűtés: hagyományos
 • Alapterülete: 100 m2
 • Szigetelés: nincs
 • Tetőszerkezete: cserép (rossz állapotú)
 • Falazata: vályog, kő
 • Irányár: 600.000.- Ft (nettó)
 • Bánatpénz: 30.000.- Ft

 2. A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen vagy postai úton benyújtani 2017. május 26. (péntek) 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Kató Lajosnétól kérhető (42) 500-077 telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített számlájára átutalással, a „KIRÁLYMÉRA Kft. „FA” feltüntetésével.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített számlájára átutalással, a „KIRÁLYMÉRA Kft. „FA” feltüntetésével.
 • Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami a felszámolási eljárás specialitására tekintettel a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy az adás-vételi szerződést az eladó által kijelölt ügyvéd készíti el. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami 40.000 Ft + ÁFA, továbbá köteles megfizetni 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket ingatlanonként.