Egyetértés Szövetkezet “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/36. szám (818009. oldal) | Interit Kft.

Egyetértés Szövetkezet “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/36. szám (818009. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. Cg. 15-09-061433
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
E-mail cím:
mint az „Egyetértés” Szövetkezet „FA”
(2073 Tök, Kútvölgy 14., Cg. 13-02-050164, adószáma: 10035498-2-13)
Törvényszék által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyát 

 I.                   Ingatlan

A 2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 10. szám alatt található, tinnyei 395 hrsz-ú „kivett épület” megnevezésű 737 m2 területű ingatlant. Az értékelt ingatlan Pest megye területén, Budapesttől kb. 35 km-re Pilis, Budai hegység és a Gerecse között, a Kötvényes patak völgyében helyezkedik el. Környezete lankás, mezőgazdaságilag művelt, telepített erdei is vannak. Az ingatlan közvetlenül aszfalt útról közelíthető meg. A telekhatáron a közművek megtalálhatóak. Az ingatlan több mint 100 éves épület, műszaki állapota elhanyagolt, sérült, a szerkezete felülvizsgálatot igényel. Közművek nincsenek bekötve. A területen található 1 db 96 m2 alapterületű felülépítmény.

Irányár:                 800.000 Ft (nettó)

Bánatpénz:          40.000 Ft

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

–          BH 6966/1981 önálló szöveges bejegyzés, tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem elutasítása

–          BH 337/2001 önálló szöveges bejegyzés, térképezési és területszámítási hiba kiigazítása

–          BH 41811/1985 önálló szöveges bejegyzés, Tinnye község Önkormányzata tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmének elutasítása

–          BH 45125/1997 önálló szöveges bejegyzés Dóri Péter és Dóri Krisztián tulajdonjog, Dóri Árpád haszonélvezeti jog bejegyzési kérelme elutasítást nyert

II.                Ingatlan

A 2074 Perbál, belterület 656. hrsz-ú „kivett présház” megnevezésű 255 m2 területű ingatlant. Az értékelt ingatlan Pest megye területén, Perbál településén található. Az ingatlan a pincesoron található, belterületi ingatlan. A pincesíp része benyúlik a földbe, az első része présház. Az ingatlanon található felülépítmény nettó alapterülete 55 m2, műszaki állapota átlagos, elektromos energiával ellátott.

Irányár:                 600.000 Ft (nettó)

Bánatpénz:            30.000 Ft

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. része bejegyzést nem tartalmaz.

III.              Ingatlan

A 2074 Perbál, külterület 039/2. hrsz-ú „kivett anyagbánya” megnevezésű 659 m2 területű ingatlant. Az értékelt ingatlan Pest megye területén, Perbál településén található. Az ingatlan a település határában található, gyomos, gazos terület, földművelésre alkalmatlan. Az ingatlanon nem található felülépítmény, közművekkel nem ellátott.

Irányár:                 30.000 Ft (nettó)

Bánatpénz:         1.500 Ft

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

–          BH 38577/2004 önálló szöveges bejegyzés, az 1993. évi II. törvény alapján 0,46 AK érték került megállapításra a 10273/2001 sz. szakhatósági nyilatkozat alapján

–          BH 30015/45/2001 elutasítás földkiadásra vonatkozóan, a jogosult Herman Ferenc 2074 Perbál, Szabadság u. 34.

 
A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. augusztus 07.
Beadási határidő: 2014. augusztus 25., 12:00

 

IV.             A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat az „Egyetértés” Szövetkezet „FA” vagyontárgyaira”. A pályázat személyesen is leadható a felszámoló székhelyén a pályázat beérkezésének határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács László kérhető a (06 30 4 668-665) telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással az „Egyetértés” Szövetkezet „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11101246 számon vezetett számlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az „Egyetértés” Szövetkezet „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11101246 számon vezetett számlájára.
 • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.