EAST-METAL Kft. “FA” pályázati felhívása | Interit Kft.

EAST-METAL Kft. “FA” pályázati felhívása

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)
E-mail cím:
mint az EAST-METAL Kft. „FA”
(4400 Nyíregyháza, Dugonics köz 8.; Cg. 15-09-073811; adószáma: 14630040-2-15)
bíróság által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit
 

I. ESZKÖZÖK

Sorszám Megnevezés Irányár(Ft/nettó)
1. Fém szalagfűrészOPTIMUM PTI S181 G 70.000.-
2. Állványos fúrógép F2M 15.000.-
3. Védőgázas hegesztő MIG250 40.000.-
4. Asztali fúrógép FA13 10.000.-
ÖSSZESEN 135.000.-

A fent felsorolt eszközök kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 •  Irányár:                                                     135.000.- Ft (nettó)
 • Bánatpénz:                                                    6.750.- Ft

 

II. A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen benyújtani 2014. október 06. 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Varga Zsolttól kérhető a 06/20-464-7505-ös telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az EAST-METAL Kft. „FA” pénztárába (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) EAST-METAL Kft. „FA” megjelöléssel.