DopoMorte Temetkezési Kft. „f.a.” | Interit Kft.

DopoMorte Temetkezési Kft. „f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..), mint a(z) DopoMorte Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-014468, székhely: 4287 Vámospércs, Nagy út 23.) Debreceni Törvényszék 6.Fpk.09-13-000450/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P27408

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2015. május 29. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2015. június 13. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 180 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot kell megfizetni az Dopomorte Kft „fa” UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-18700001 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték megfizetésére a pályázat benyújtása előtt kell, hogy sor kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Létavértes, Kossuth utca 14. (1454. hrsz.) alatt található, 1/1. tulajdoni arányú, belterületi ingatlan. Megnevezése: „lakóház, udvar”, területe 2079 m2, mely szabályos négyszög alakzatú, egyenletes sík terület. Az utcafront 14 m széles. Létavértes város központjához közel helyezkedik el, szilárd burkolatú úton megközelíthető.Közműellátottság: elektromos energia (ideiglenes), vezetékes víz, vezetékes földgáz beállás (csonk). Az ingatlanon két helyiség található 20-25%-os készültségi fokon: üzlethelyiség, bemutatóterem, mely 60 m2, tetőszerkezet nélküli és raktár, garázs: 89 m2, féltetővel. A tulajdoni lapon az alábbi bejegyzések találhatók:

– Végrehajtási jog 11.276.866.- és járulékai erejéig a NAV javára

– Végrehajtási jog 12.281.086.- és járulékai erejéig a NAV javára

– Végrehajtási jog 927.625.- és járulékai erejéig a MANTEX Kft javára

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 600 000 forint.

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan a helyszínen folyamatosan megtekinthető. Többlet információ Igaz Szabolcs felszámolóbiztostól a +36309686963-as telefonszámon kérhető. Forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA tv. 142. §. az irányadó.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Szerződést követő 8 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni. Részletfizetés nincs.A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 8 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének a napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell: – Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (Cégkivonat, Aláírási címpéldány, az aláíró pályázati jogosultságát) – A megajánlott vételárat – Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki- vagy ügyvédi letét a pályázat kiíró javára elhelyezve, hitelígérvény a pályázatban szereplő vagyontárgyhoz kapcsolódóan, egyéb fizetési garanciák, amelyekből a pályázat kiírója a megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja). – Bánatpénz megfizetésének igazolása. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indokolás mellett visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.Amennyiben több megfelelő, azonos értékű vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. Érvénytelen a pályázat abban az esetben is, ha az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatok kerültek beadásra. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P27408/tetelek.pdf