BULL-COMPACT Kft. “f.a.” | Interit Kft.

BULL-COMPACT Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Kft. (cégjegyzékszám: 15 09 061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.), mint a(z) BULL-COMPACT Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” (székhely: 9011 Győr, Vajda utca 18 B, cégjegyzékszám: 08-09-027498, adószám: 25375903-2-08) Győri Törvényszék 5.Fpk.212/2016/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi vagyonát:

 

  1. Gépjármű

Rendszám: MFC-408

Gyártmány és típus: Ford C-Max 1.8 Trend

Hengerűrtartalom: 1.753 cm3

Teljesítmény: 85 kW

Gyártási év: 2009

Szín: fehér

Km. óra állása: 250.000 km (becsült)

Forgalomba helyezés ideje: 2009.05.15.

Tehermentes: igen

Becsérték: 94 000 forint

Az autónak sem forgalmi engedélye, sem törzskönyve nincs.

 

Gépjármű jellemzői:

– az autó tehergépkocsivá lett átalakítva. A nyilvántartásból nem lehet megállapítani, de vélhetően átalakítási engedéllyel lett a gépkocsiból tehergépkocsi.

– a gépjármű üzemképtelen, nem indítható

– a gépkocsinak nincs szervizkönyve

– a gumik elöregedtek, kopottak, azonnali cserére szorulnak.

 

A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre.

Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés szerinti módon az értesítés megtörtént.

 

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 94 000 forint.

Minimálár: 94.000 Ft

Ajánlati biztosíték összege: 4 700 forint.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 23. 08 óra 00 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt az INTERIT Kft. Tiszántúli Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „BULL-COMPACT Kft. f.a. KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt gépjárművek megtekintése 2018. július 16. napján 10 órakor 9024 Győr, Rét utca 7. sz. alatt lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, átutalással kell megfizetni az INTERIT Kft. Tiszántúli Takarékszövetkezetnél vezetett: 68800109-11085898 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: a vevő legkésőbb a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni a megvásárolt vagyontárgy birtokba vételéről, az ingóság átvételéről és elszállításáról

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az

INTERIT Kft.

9001 Győr, Pf.: 649. szám alatti postai címre, vagy a INTERIT Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 37. sz. alatti kirendeltségére vár

„BULL-COMPACT Kft.  f.a. vételi ajánlat”

megjelöléssel.

 

A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó személyi igazolványának, lakcímkártyájának és adóigazolványának a pályázó aláírásával hitelesített másolatát. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi lakcímmel vagy székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni és a pályázathoz csatolni a kézbesítési megbízás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Szervezet, vagy gazdasági társaság pályázó esetén az ajánlathoz csatolni kell a pályázó egy hónapnál nem régebbi cégkivonatát vagy hatósági nyilvántartásba vételének igazolását, az eljáró képviselője aláírási címpéldányát, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, továbbá amennyiben a pályázó képviselője meghatalmazással jár el, a meghatalmazás teljes bizonyító erejű okiratát.

– Írásos vételi ajánlat, nettó vételár megjelölésével

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

Az irányár az áfa összegét nem tartalmazza. Az értékesítéskor az áfa megállapítása a hatályos áfatörvény alapján történik. A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján az értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot az elővásárlásra jogosultaknak – az őket megillető sorrendben – bemutatja annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik.