BORSODI INGATLANKER Kft. “f.a.” | Interit Kft.

BORSODI INGATLANKER Kft. “f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.), mint a(z) BORSODI INGATLANKER  Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 05-09-015289, adószám: 14229365-2-05 székhely: 3600 Ózd, Vasgyár u. 52.) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.67/2017/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2018. július 05. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti ingatlanait:

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2018. július 20., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 06., 08 óra 01 perc

 

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00276838 számú „BORSODI INGATLANKER  Kft. „f.a” „.számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatban szereplő ingatlanok:

 1. A borsodbótai 338 hrsz- ú ingatlan, a valóságban 3658 Borsodbóta (Bányász telep 3-2.) belterületén található, kivett  „lakás, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan,  alapterülete 1.480 m2, . Az ingatlanon rossz állapotú felülépítmény található. Az ingatlan lakott, jogcím nélkül használják.
 • A pályázatban szereplő ingatlan becsértéke:                       800 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:                                                          40 000 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 50 %-a):            400.000 forint

A módosított 237/2009. sz. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 5. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultat. Nyilatkozom, hogy a minimál ár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt jelzálogjogosult írásban nem ellenezte.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

Az ingatlan értékesítés az ÁFA törvény 86 § alapján adómentes.

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 33471/2015.05.14.

Végrehajtási jog 2.106.932 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 32743/2016.03.24.

Végrehajtási jog 56.287.537 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 40668/2016.12.20.

Végrehajtási jog 60.582.469 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV B.A.Z Megyei Adóigazgatósága (3525 Miskolc, Kazinczy utca 19.)

 

2. Az ózdi 1903/2 hrsz- ú ingatlan, a valóságban 3600 Ózd, Rózsavölgyi utca 16. belterületén található, kb. 50-60 éve épült „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan. Alapterülete 60 m2, , teherhordó falszerkezet vegyes, szigetelés nincs, nyílászárók fából készültek. Az ingatlan állaga gyenge.

Közművek:

– vízellátás: városi vezeték,

–  villany: van,

– szennyvízelvezetés: zárt szennyvíztároló,

– gázellátás: palackos

 • A pályázatban szereplő ingatlan becsértéke (nettó) : 1 600 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:                                                        80 000 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 50 %-a):         800 000 forint

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 6. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultakat. Nyilatkozom, hogy a minimálár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt jelzálogjogosult írásban nem ellenezte.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

Az ingatlan értékesítés az ÁFA törvény 86. § alapján adómentes.

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 33470/2015.05.14.

Végrehajtási jog 2.106.932 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 32742/2016.03.24.

Végrehajtási jog 56.287.537 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 40667/2016.12.20.

Végrehajtási jog 60.582.469 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV B.A.Z Megyei Adóigazgatósága (3525 Miskolc, Kazinczy utca 19.)

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlanok személyesen bármikor a helyszínen megtekinthetőek.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00276838 számú „BORSODI INGATLANKER  Kft. „f.a” „.számlájára kell megfizetni.

 • Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját. A felszámolási eljárás specialitására tekintettel a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy az adás-vételi szerződést az eladó által kijelölt ügyvéd készíti el. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami 60.000 Ft + ÁFA ingatlanonként, továbbá köteles megfizetni 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket, ingatlanonként.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.