Borsodi Ingatlanker Kft. „f.a.” | Interit Kft.

Borsodi Ingatlanker Kft. „f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.), mint a(z) BORSODI INGATLANKER  Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-015289, adószám: 14229365-2-15 székhely: 3600 Ózd, Vasvár u. 52.) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.67/2017/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. augusztus 03. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti ingatlanait

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. augusztus 18., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 04. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, megjegyzés rovatban kerüljön feltüntetésre „BORSODI INGATLANKER  Kft. „f.a” „.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatban szereplő ingatlan:

 • Az ózdi 11059 hrsz- ú, a valóságban Ózd belterületén található, alapterülete 1513 m2 ingatlan, 579/11513 részaránya. Az ingatlan megnevezése „üzemi terület”. Az ingatlan területén építési törmelék került elhelyezésre, ami negatívan befolyásolja az értékelendő ingatlan értékét.
 • A pályázatban szereplő ingatlan irányára (nettó) : 114 140 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:                   5 707 forint

 

 

 • Az ózdi 8415/165/A/5 hrsz- ú ingatlan, a valóságban 3600 Ózd, Szent István utca 25. belterületén található, kb. 30 éve épült „lakás” megnevezésű ingatlan. Alapterülete 39 m2, teherhordó falszerkezet panel, szigetelés nincs, nyílászárók fából készültek, tetőszerkezete, lapos tetős, összeközművesített,.
 • A pályázatban szereplő ingatlan irányára (nettó) : 2 000 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:  100 000 forint

 

 • Az ózdi 1903/2 hrsz- ú ingatlan, a valóságban 3600 Ózd, Rózsavölgyi utca 16. belterületén található, kb. 50-60 éve épült „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan. Alapterülete 60 m2, , teherhordó falszerkezet vegyes, szigetelés nincs, nyílászárók fából készültek. Az ingatlan állaga gyenge.

Közművek:

– vízellátás: városi vezeték,

–  villany: van,

– szennyvízelvezetés: zárt szennyvíztároló,

– gázellátás: palackos

 • A pályázatban szereplő ingatlan irányára (nettó) : 2 000 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:                              100 000 forint

 

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlan személyesen bármikor a helyszínen megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített bankszámlájára kell megfizetni.

 • Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

 

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.