BEN-ADOIM PLUSZ Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/37. szám (818360. oldal) | Interit Kft.

BEN-ADOIM PLUSZ Kft. “FA”, Cégközlöny II. kötet 2014/37. szám (818360. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (6721 Szeged, Szent István tér 16.; cégjegyzékszáma: 15-09-061433) mint a BEN-ADOIM PLUSZ Szolgáltató Kft. „fa” (5540 Szarvas, Szabadság u. 40., Cg.04-09-008539, adószáma: 14509629-2-04)

kijelölt felszámolója

nyilvános pályázaton

értékesíti az adós társaság alábbi vagyonelemeit:

Sor-szám

Vagyonelem megnevezése

Mennyiség db Nettó irányár Ft/db Nettó érték Ft Ajánlati biztosíték Ft
 1. Szarvas, belterület 2399/A/2 hrsz-on lévő pizzéria (társasház, az alapító okirat szerint hozzá tartozó épületrészekkel és helységekkel), 214 m2, eszmei hányad 1541/10000, tulajdoni forma: társasági 1 db 22.500.000.- 22.500.000.- 675.000.-
2. Szarvas, belterület 2399/A/4 hrsz.on lévő panzió (társasház, az alapító okirat szerint hozzá tartozó épületrészekkel és helységekkel), 1089 m2, eszmei hányad 7840/10000, tulajdoni forma: társasági 1db 61.000.000.- 61.000.000.- 1.830.000.-
3. A hotel működéséhez szükséges lakberendezési és egyéb kisebb eszközök, kiegészítők (leltár ív szerint) 1 db 880.000.- 880.000.- 44.000.-

 

Az ingatlanok, és az eszközök előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

A tulajdonjog változással kapcsolatos valamennyi vagyonátruházási illeték, vagy más költség a pályázót (a vevőt) terheli.

Az ingatlanok, és az eszközök a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, a kellékszavatosság eladói kizárása mellett kerül értékesítésre.

Az ingatlanok vevőjének vállalnia kell az esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárítását.

A fentiek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.

 

A fenti két ingatlant, és az eszközöket kizárólag egyben értékesítjük.

 

Az 1. sorszámú ingatlan tulajdoni lapjának III. része, az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:

2. Elővásárlási jog (a Szarvas 2399/A/1, 2399/A/3, 2399/A/4 hrsz-ok mindenkori tulajdonosa javára),

6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 65 000 000 Ft erejéig, jogosult: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

7. Keretbiztosítéki jelzálogjog 160 000 000 Ft erejéig, jogosult: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

8. Vételi jog 2014.10.28-ig, jogosult CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

9. Elővásárlási jog 2014.10.28.-ig, jogosult CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 195 000 000 Ft erejéig, Egyetemleges jelzálogjog, lásd: a szarvasi 2399/A/4 hrsz-ú ingatlant is, jogosult: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. (1027 Budapest, II. ker Medve u. 4-14.)

11. Végrehajtási jog 359 209 405 Ft erejéig, jogosult: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

12. Végrehajtási jog 6 096 Ft erejéig, jogosult: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza Fürdő út 5.)

13. Jelzálogjog 264.839-Ft és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 

A 2. sorszámú ingatlan tulajdoni lapjának III. része, az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:

2. Elővásárlási jog (a Szarvas 2399/A/1, 2399/A/3, 2399/A/3 hrsz-ok mindenkori tulajdonosa javára),

6. Keretbiztosítéki jelzálogjog 65 000 000 Ft erejéig, jogosult: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

7. Keretbiztosítéki jelzálogjog 160 000 000 Ft erejéig, jogosult: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

8. Vételi jog 2014.10.28-ig, jogosult CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

9. Elővásárlási jog 2014.10.28.-ig, jogosult CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

10. Keretbiztosítéki jelzálogjog 195 000 000 Ft erejéig, Egyetemleges jelzálogjog, lásd: a szarvasi 2399/A/4 hrsz-ú ingatlant is, jogosult: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt. (1027 Budapest, II. ker Medve u. 4-14.)

11. Végrehajtási jog 359 209 405 Ft erejéig, jogosult: CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Zrt.

12. Végrehajtási jog 6 096 Ft erejéig, jogosult: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza Fürdő út 5.)

13. Jelzálogjog 264.839-Ft és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.),

14. Végrehajtási jog 150 899 Ft és járulékai erejéig, jogosult: ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda (1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.)

15.Végrehajtási jog 261 290-Ft és járulékai erejéig, jogosult: Nemzeti adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adóigazgatósága (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 1.)

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. augusztus 14.

A pályázat benyújtásának helye: a felszámoló szervezet szegedi irodája: 6721 Szeged Szent István tér 16. I. em.

A benyújtás módja: írásban, magyar nyelven, név nélküli zárt borítékban, a borítékon „BEN-ADOIM PLUSZ Szolgáltató Kft. „fa” pályázat” jelzéssel úgy, hogy a pályázat a 2014. szeptember 01.-e 10 óráig beérkezzen.

A pályázaton való részvétel feltételei:

– az áfa nélküli irányárnak megfelelő összegű ajánlati biztosíték befizetése a BEN-ADOIM PLUSZ Szolgáltató Kft. „fa” CIB BANK Zrt.-nél vezetett 10700165-48284905-51100005-ös számú bankszámlájára,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 45 napig fenntartja.

Az ajánlati biztosíték mértéke 10 000 000 forintnál alacsonyabb összegű irányár esetén annak 5 %-a, 10 000 000 forint vagy annál nagyobb összegű irányár esetén annak 3 %-a.

Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik, a nyertes ajánlattevő ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.

Nem jár vissza az ajánlati biztosíték, ha a vevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja, vagy visszalép, vagy, ha neki felróható okból, illetve az érdekkörében felmerülő okok miatt a szerződéskötés meghiúsul, vagy mint vevő a vállalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-a vevő nevét, azonosító adatait, címét, telefonszámát, gazdálkodó szervezet esetében a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát másolatban

-az ajánlati vételárat és a megfizetés módját, és

-a megajánlott áfával növelt (a befizetett ajánlati biztosíték összegével csökkentett) vételár fedezetének igazolását, melyek egyértelműen bizonyítják, hogy a megajánlott vételárra a fedezet rendelkezésre áll.

A pályázat bontására közjegyző jelenlétében kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

A pályázat benyújtási határidőt követő 15 napon belül a felszámoló a pályázatokat értékeli.

A felszámoló a pályázat elbírálásáról az összes pályázót, a pályázat eredményének megállapításától számított 8 napon belül értesíti.

A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor, a teljes vételárat a szerződéskötést követő 15 munkanapon belül kell banki utalással vagy készpénzben megfizetni (vagy a teljes vételár kiegyenlítéséről az adásvételi szerződés rendelkezik).

A nem nyertes pályázónak a felszámoló az ajánlati biztosítékot a pályázat értékelésének napjától számított 8 napon belül visszafizeti.

Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza.

A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlatok hiányában – eredménytelennek nyilváníthatja.

A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

Több megfelelő, azonos értékű (az ajánlott vételi ár vonatkozásban legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezése esetén, a pályázók között nyilvános ártárgyalásra kerül sor,

melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a résztvevőkkel a felszámoló ismerteti.

A teljes vételár kiegyenlítése a birtokba lépésnek a feltétele.

Az elővásárlásra jogosultak ezen jogaikat a pályáztatás során gyakorolhatják oly módon, hogy a pályázat beadásának napjáig írásban bejelentik ezen igényüket. A továbbiakban a kialakult vételár ismeretében nyilatkozhatnak vételi szándékukról.

A vételárba a hitelezői követelések beszámítására nincs lehetőség, ezt a felszámoló kizárja.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Nagy Fendrik Melitta felszámolóbiztos ad a +36 62 624 126 telefonszámon.