B.G.A.-MK Kft. „f.a.” – Gépjárművek | Interit Kft.

B.G.A.-MK Kft. „f.a.” – Gépjárművek

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7. A ép. 6 em. 604, levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A lh. 1 em. 1), mint a(z) B.G.A.-MK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-012510, székhely: 3528 Miskolc, Duna utca 2.) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.259/2019/29. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. október 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2475659

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2021. október 30. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó által az ajánlati biztosíték összegének a B.G.A.-MK Kft. „f.a.” Raiffeisen Banknál vezetett 12046102-01734253-00100008 számú bankszámláján jóváírásra kell kerülnie a „járművek ajánlati biztosítéka” megjelöléssel.Az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával korábbi időpontban kell teljesíteni (17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 13.§ (2) bek.).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell, ennek elmaradása a pályázati eljárásból történő kizárást eredményez. Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 120 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot nyolc munkanapon belül a felszámoló visszautalja a pályázónak. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak pedig a kiíró nyolc munkanapon belül visszautalja.Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti.A pályázati biztosíték befizetését az értékesítő ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése, vagy nem határidőben történő teljesítése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós társaság gépjárművei.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Citroen Jumper 35 L 2,8 D

Típus: Jármű

Márka: Citroën

Modell: Jumper

Jármű típusa: Haszongépjármű

Gyártási idő: 2005.

Állapot: Elhasznált

Kivitel: Platós

Kilométeróra állása: 323 392

Üzemanyag: Dízel

Ajtók száma: 2

Ülések száma: 3

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 600 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fiat Ducato

Típus: Jármű

Márka: Fiat

Modell: Ducato

Jármű típusa: Haszongépjármű

Gyártási idő: 2011.

Állapot: Elhasznált

Kivitel: Dupla kabinos, platós

Kilométeróra állása: 243 508

Üzemanyag: Dízel

Ajtók száma: 4

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 1 500 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Ford Fiesta tgk.

Típus: Jármű

Márka: Ford

Modell: Fiesta JR8

Jármű típusa: Haszongépjármű

Gyártási idő: 2009.

Állapot: Átlagos

Kivitel: Zárt, kétüléses

Kilométeróra állása: 242 946

Üzemanyag: Dízel

Ajtók száma: 3

Ülések száma: 2

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 550 000 forint

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: OPEL Corsa Van

Típus: Jármű

Márka: Opel

Modell: Corsa Van

Jármű típusa: Haszongépjármű

Gyártási idő: 2010.

Állapot: Átlagos

Kivitel: Zárt, kétüléses

Kilométeróra állása: 263 726

Üzemanyag: Dízel

Ajtók száma: 3

Ülések száma: 2

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 450 000 forint

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Mercedes Vito 111 CDI

Típus: Jármű

Márka: Mercedes-Benz

Modell: Vito 111 CDI

Jármű típusa: Haszongépjármű

Gyártási idő: 2005.

Állapot: Elhasznált

Kivitel: Zárt

Kilométeróra állása: 356 738

Üzemanyag: Dízel

Ajtók száma: 5

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 900 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre meghirdetett járművek megtekintésére a 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 3. alatti telephelyen, 2021.11.02. napján 09:00 – 10:00 közötti időben van lehetőség.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A pályázatban feltüntetett becsérték és minimális ár nettó értékek. Az áfa fizetésére az általános forgalmi adó törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint fordított adózás vonatkozik. A szabály alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, b) egyikének se legyen olyan jogállása, melynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Magánszemély vásárlása esetén az ÁFA fizetési kötelem fennáll.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb vételi árajánlatot fogadja el nyertesnek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő köteles a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül, egy összegben, átutalással megfizetni a B.G.A.-MK Kft. által vezetett 12046102-01734253-00100008 számú bankszámlára. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés és mindennemű felmerülő költséget a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékesítési eljárás eredményének a megállapítását, a vételár 1%-ának EÉR üzemeltető felé történő befizetését és a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követő 15 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba kerülés és birtokba adás feltétele. A birtokba adásra a teljes vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül kerül sor. A birtokba adást követő naptól – az ingóságok el nem szállításáig – az eszközök őrzéséért napi 30.000.- forint kerül felszámításra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az EÉR rendszer igénybevételével történik. Ártárgyalás esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá ha az ajánlati ár nem éri el a minimál árat. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Ajánlatot a tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. A tulajdonszerzés kizárását az 1991.évi XLIX tv. 49.§(3) bek., 49.§. (3b) bek., valamint a 49/G.§. (3) bekezdése szabályozza. A meghirdetett járműveket a felszámoló megtekintett és megvizsgált állapotban értékesíti, a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal. A pályázó (vevő) tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség (ügyvédi munkadíj 0,75%+ÁFA, de minimum 30.000.- forint) a vevőt terheli. Az adósvételi szerződés aláírására a felszámoló által megjelölt helyen és időpontban, a felszámoló által kijelölésre kerülő ügyvéd előtt van lehetőség. A pályázónak írásban kell nyilatkoznia a pályázati kiírásban meghatározott feltételek elfogadásáról, ennek hiányában a pályázatot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatnak tartalmaznia kell: – a pályázó szerződéskötéshez szükséges adatait; gazdálkodó szervezet esetében csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek (szükséges iratok: képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, hiteles cégkivonata, 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája, adószáma, székhelye, levelezési címe, a képviselő neve, személyazonosító okmány száma és neve, általános forgalmiadó-alanyiság ténye; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó társaság szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban); magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó a pályázatát személyesen írta alá (szükséges: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyazonosító okmány neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele) míg egyéni vállalkozó esetén a pályázónak a jogszabályi feltételeknek megfelelően igazolni kell e minőségét; – Az ajánlati ár egyértelmű meghatározását, a vételár megfizetése módjának és határidejének megjelölését, valamint a vételár elkülönített számlán történő rendelkezésre állásáról igazolást. Az ajánlati árat egy összegben nettó módon kell megjelölni. – Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását; -120 napos ajánlati kötöttség vállalását. Amennyiben a fentiekben kért adatokat, iratokat nem tartalmazza a pályázat, illetve a pályázó valótlan tartalmú nyilatkozatot vagy adatközlést tesz, úgy az a pályázati eljárásból történő kizárást vonja maga után.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat kiírásáról a felszámolónak a 237/2009. Kormányrendelet 2. § (2) bek-nek megfelelően a jogosult hitelezőket értesítenie nem volt szükséges, jelen eljárásban ilyen hitelező nincs. Jelen kiírás a meghirdetett vagyontárgy tekintetében harmadik hirdetésnek minősül. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult élhet az értékesítés során elővásárlási jogával. A felszámolónak elővásárlásra jogosultról nincs tudomása. A meghirdetett járművek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre jelen pályázati eljárásban. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR-en keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2475659/tetelek.pdf