ANTONY- S Bt. „FA” – Cégközlöny II. kötet 2014/43. szám (819512. oldal) | Interit Kft.

ANTONY- S Bt. „FA” – Cégközlöny II. kötet 2014/43. szám (819512. oldal)

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. Cg. 15-09-061433
(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
E-mail cím:
mint az ANTONY- S Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „FA”
(2092 Budakeszi, Petőfi S u. 49., Cg. 13-06-034644)
Törvényszék által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján,
értékesíti a társaság alábbi vagyontárgyait

 

 1. KÉSZLETEK

1.)    Új és használt férfi, női, és gyermek felsőruházati termékek, 8-10 éve történt a beszerzésük. A tárolásuk ömlesztve, műanyag zsákokban van, 7775 kg az összsúly.

 • Irányár:                      200.000 Ft (nettó)
 •  Bánatpénz:              10.000 Ft

2.)    Vegyes, de kisméretű különbféle Kínából származó kép (fényképszerű). A tárolásuk ömlesztve, műanyag zsákokban van, illetve zárt konténerben van, 1061 db.

 • Irányár:                        40.000 Ft (nettó)
 •  Bánatpénz:               2.000 Ft

A készletek, készletcsoportonként kerülnek értékesítésre.

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. szeptember 25.

Beadási határidő: 2014. október 13., 12:00

 

II.) A pályázaton való részvétel feltétele

 • A pályázatot postai úton, kettős borítékban kell benyújtani a pályázatot kiíró INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza. Jókai tér 3. II/7.) címére, a borítékon tüntessék fel, hogy „Pályázat az ANTONY – S Bt. „FA” vagyontárgyaira.  A pályázat személyesen is leadható a felszámoló székhelyén a pályázat beérkezésének határidejéig.
 • A pályázat beérkezésének határideje: legkésőbb a jelen pályázati felhívásnak a Cégközlönyben történő közzétételét követő 18. nap 12 óra
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására közjegyző jelenlétében kerül sor, a beküldési határidőt követő 15 napon belül.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kovács László kérhető a (06 30 4 668-665 telefonon.
 • A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést a pályázatbontást követő 30 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett alszámlájára.
 • Felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • Pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél 68800109-11085898 számon vezetett alszámlájára.
 • A meghirdetett vagyonelemek előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthetőek.