AGENDA 99 Szövetkezet “FA” pályázati felhívása | Interit Kft.

AGENDA 99 Szövetkezet “FA” pályázati felhívása

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.
(Cg. 15-09-061433, 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)
E-mail cím:
mint az AGENDA 99 Szövetkezet „f.a.”
 (4243 Téglás, 09/1 hrsz., Cg. 09-02-000411)
Debreceni Törvényszék által kijelölt felszámolója
nyilvános pályázat útján
értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit:

 

 ÜZLETRÉSZ

Az Aranykalász Gazdák Kft-ben lévő 37,5 %-os üzletrészét, melynek névértéke 37.999 e Ft.

Az Aranykalász Gazdák Kft. (4243 Téglás, 09/1. hrsz., Cg.: 09-09-022528, jegyzett tőkéje 101.300 e Ft. )

  • Irányár: 37.999.000.- Ft
  • Bánatpénz: 1.900.000.- Ft

ESZKÖZÖK

Az Aranykalász Gazdák Kft. telephelyén lévő üzemi úton végzett beruházás. Az üzemi útnak külön helyrajzi száma nincsen.

  • Irányár: 1.963.000.- Ft
  • Bánatpénz: 98.000.- Ft

Az I. és II. pontban megjelölt vagyontárgyak kizárólag egyben kerülnek értékesítésre.

Az üzletrész vonatkozásában a 2013. évi V. törvény 3:166.§-a és a 2013. évi V. törvény 3:167.§-a az irányadó.

A II. számú eszköz vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA tv. 142. §. (1) bekezdés g.) pontja az irányadó.

 

A pályázaton való részvétel feltétele:

A vételárat az AGENDA 99 Szövetkezet „f.a.” UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-38120009 számú bankszámlára kell megfizetni.

 

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni.

A vagyontárgy a helyszínen, – előzetesen egyeztetett időpontban, – minden szerdán 10.00 és 12.00 óra között megtekinthető.

 

A pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2014. december 27.
Beadási határidő: 2015. január 12., 12:00

 

A pályázatokat a jelen hirdetmény Cégközlönyben történt megjelenéstől számított 15. nap utáni első munkanap 12 óráig lehet benyújtani a pályázó nevére való utalás nélkül, – kettő példányban, zárt borítékban, „Agenda 99 Szövetkezet vagyontárgyára” felirattal, a felszámolóbiztos 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A.lph. 1/1. szám alatti irodájában, vagy postai úton.

A pályázatok átvételéről a felszámolóbiztos igazolást ad ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (Cégkivonat, Aláírási címpéldány, az aláíró pályázati jogosultságát)

– A megajánlott vételárat

– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki- vagy ügyvédi letét a pályázat kiíró javára elhelyezve, hiteligérvény a pályázatban szereplő vagyontárgyhoz kapcsolódóan, egyéb fizetési garanciák, amelyekből a pályázat kiírója a megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot kell megfizetni az AGENDA 99 Szövetkezet Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-38120009 számú bankszámlájára.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot elveszíti.

A pályázatok közjegyző előtt kerülnek felbontásra a pályázati határidőt követő 15 napon belül.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a pályázatokat a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződést követő 8 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indokolási kötöttség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Amennyiben több megfelelő, azonos értékű vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart, melynek időpontjáról az érdekelt pályázókat értesíti.

Az ártárgyaláson résztvevőknek a megajánlott többlet vételárról további fedezettel kell rendelkezni, melyet zárt borítékban kell átadni az ártárgyalás megtartása előtt a jelenlevő közjegyzőnek. A résztvevők csak az igazolt fedezetig árverezhetnek.

A pályázat kiírója felhívja az elővásárlásra jogosultak figyelmet, hogy e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult (nyertes pályázati) vételár ismeretében nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy e jog gyakorlására irányuló szándékukat – szándéknyilatkozat formájában – a pályázat benyújtási határideéig írásban jelentsék be.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Igaz Szabolcs felszámolóbiztostól kérhető a 06 (30) 9686-963-as telefonszámon, illetve az e-mail címen.