AGENDA 99 Szövetkezet „F.A.” | Interit Kft.

AGENDA 99 Szövetkezet „F.A.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..), mint a(z) AGENDA 99 Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 09-02-000411, székhely: 4243 Téglás, hrsz. 09/1.) Debreceni Törvényszék 2.Fpk.09-13-000117/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P18024

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2015. május 8. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2015. május 23. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az AGENDA 99 Szövetkezet Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-38120009 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

I. ÜZLETRÉSZ: Az Aranykalász Gazdák Kft-ben lévő 37,5 %-os üzletrészét, melynek névértéke 37.999 e Ft.Az Aranykalász Gazdák Kft. (4243 Téglás, 09/1. hrsz., Cg.: 09-09-022528, jegyzett tőkéje 101.300 e Ft. )Irányár: 22.800.000.- Ft Bánatpénz: 1.140.000.- Ft

II. ESZKÖZÖK: Az Aranykalász Gazdák Kft. telephelyén lévő üzemi úton végzett beruházás. Az üzemi útnak külön helyrajzi száma nincsen. Irányár: 1.200.000.- Ft Bánatpénz: 60.000.- Ft

Az I. és II. pontban megjelölt vagyontárgyak kizárólag egyben kerülnek értékesítésre.Az üzletrész vonatkozásában a 2013. évi V. törvény 3:166.§-a és a 2013. évi V. törvény 3:167.§-a az irányadó. A II. számú eszköz vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA tv. 142. §. (1) bekezdés g.) pontja az irányadó.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 24 000 000 forint.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve: Aranykalász Gazdák Kft.

Cégjegyzékszáma: 09-09-022528

Cég főtevékenysége: TEÁOR 01-03 Mezőgazdaság(erdőgazdálkodás, halászat)

Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad: Kisebbségi tulajdon 37,5 %-os

Jogtiszta: igen

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Eszközök

Típus: Egyéb

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy a helyszínen, 2015. április 30. napján 10.00 és 12.00 óra között megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az AGENDA 99 Szövetkezet „f.a.” UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-38120009 számú bankszámlára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 8 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének a napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P18024/tetelek.pdf