AGENDA 99 Szövetkezet “f.a.” | Interit Kft.

AGENDA 99 Szövetkezet “f.a.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.

(Cg. 15-09-061433, 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.)

mint az AGENDA 99 Szövetkezet „f.a.”

 (4243 Téglás, 09/1 hrsz.) Cg. 09-02-000411)

a Debreceni Törvényszék 2.Fpk.09-13-000117/6. számú végzése által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit:

 

 

  1. ÜZLETRÉSZ

Az Aranykalász Gazdák Kft-ben lévő 37,5 %-os üzletrészét, melynek névértéke 37.999 e Ft.

Az Aranykalász Gazdák Kft. (4243 Téglás, 09/1. hrsz., Cg.: 09-09-022528, jegyzett tőkéje 101.300 e Ft. )

  • Irányár: 28.500.000.- Ft
  • Bánatpénz: 1.425.000.- Ft

 

  1. ESZKÖZÖK

 

Az Aranykalász Gazdák Kft. telephelyén lévő üzemi úton végzett beruházás. Az üzemi útnak külön helyrajzi száma nincsen.

 

  • Irányár: 1.500.000.- Ft
  • Bánatpénz: 75.000.- Ft

 

Az I. és II. pontban megjelölt vagyontárgyak kizárólag egyben kerülnek értékesítésre.

 

Az üzletrész vonatkozásában a 2013. évi V. törvény 3:166.§-a és a 2013. évi V. törvény 3:167.§-a az irányadó.

 

A II. számú eszköz vonatkozásában a forgalmi adó fizetési kötelezettségre az ÁFA tv. 142. §. (1) bekezdés g.) pontja az irányadó.

 

 

  • A pályázaton való részvétel feltétele:

A vételárat az AGENDA 99 Szövetkezet „f.a.” UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-38120009 számú bankszámlára kell megfizetni.

 

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni.

A vagyontárgy a helyszínen, 2015. március 2. napján 10.00 és 12.00 óra között megtekinthető.

 

Pályázat megjelenése a Cégközlönyben: 2015. február 12.

Pályázat kezdő időpontja: 2015. március 02. 8:00

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 17. 8:01

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be:

https://eer.gov.hu/palyazat/

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély, vagy cég azonosító adatait (Cégkivonat, Aláírási címpéldány, az aláíró pályázati jogosultságát)

– A megajánlott vételárat

– Fizetési biztosítékot (bankgarancia, banki- vagy ügyvédi letét a pályázat kiíró javára elhelyezve, hiteligérvény a pályázatban szereplő vagyontárgyhoz kapcsolódóan, egyéb fizetési garanciák, amelyekből a pályázat kiírója a megajánlott vételár megfizetését teljes biztonsággal megállapíthatja).

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az AGENDA 99 Szövetkezet Unicredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000065-38120009 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.

Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 8 nap.

Szerződést követő 8 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni. Részletfizetési lehetőség nincs.

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének a napja.

Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indokolás mellett visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Amennyiben több megfelelő, azonos értékű vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat érkezik, a pályázat kiírója nyilvános ártárgyalást tart.

Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.

Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.

Érvénytelen a pályázat abban az esetben is, ha az irányár 50%-át el nem érő összegű ajánlatok kerültek beadásra.

A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.