FERRO-Materials Kft. „f.a.” | Interit Kft.

FERRO-Materials Kft. „f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.), mint a(z) FERRO-Materials Kereskedelmi  Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-985938, adószám: 11760681-2-44, székhely: 1188 Budapest, Fenyőfa u. 1.) Fővárosi Törvényszék 14. Fpk. 01-14-006259/23. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. március 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2017. április 07., 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:            2017. április 24., 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a FERRO Materials Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11131418 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 1. Ingatlan:

A dabasi 7513/14 hrsz-u ingatlan, a valóságban 2371 Dabas, belterület 7513/14. hrsz található, kivett „építési terület” megnevezésű. A telek nagysága 64 912 m2

Megközelíthetősége aszfalt, majd föd úton keresztül. Közműellátottsága nincs, legközelebb 300 m-re a Kandó Kálmán utca közművesített.

A fővárostól 30 km távolságra lévő Dabasi Ipari Park közúton közvetlenül elérhető az 5. számú fő úton és közvetve az M5 autópályán megközelíthető. Az ingatlanon található zúzottkő készlet nem része az ingatlannak, azt a vevőnek kell elszállítani. Az ingatlanon nagy mennyiségű zúzottkő van tárolva, amelyet a zúzott kő tulajdonosának 2018. 06. 30. napjáig kell elszállítani.

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

 • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 39179/ 20004.07.07. Keretbiztosítéki jelzálogjog 630.000.000 Ft keretösszeg erejéig. Jogosult, Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci u. 193.).
 • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 32306/2012.02.01. Keretbiztosítéki jelzálogjog 2.499.255.000 Ft keretösszeg erejéig. Jogosult, Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci u. 193.).
 • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 35507/2013.02.21. Végrehajtási jog 101.677.302 Ft és járulékai erejéig. Jogosult, NAV (1054 Budapest, Széchenyi utca 2.).
 • Az ingatlan irányára (nettó) : 28.800.000 forint (nettó)
 • Ajánlati biztosíték összege: 1.064.000 forint

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

 

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlan a helyszínen bármikor megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a FERRO-Materials Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11131418 számú bankszámlájára kell megfizetni.

 • Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami a felszámolási eljárás specialitására tekintettel a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy az adás-vételi szerződést az eladó által kijelölt ügyvéd készíti el. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami 200.000 Ft + ÁFA, továbbá köteles megfizetni 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.