TRIÁSZ IMPEX Kft. „f.a.” | Interit Kft.

TRIÁSZ IMPEX Kft. „f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.) mint a(z) TRIÁSZ IMPEX Kft. „fa” (7940 Szentlőrinc, Szent István u. 2., cégjegyzékszám: 02-09-000369 adószám: 10448010-2-02) Pécsi Törvényszék 18.Fpk.02-14-000486/12. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. október 08. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát

 

A pályázat adatai:

 

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2015. október 27. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 11. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a TRIÁSZ IMPEX Kft „f.a” Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50300116-15310604 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

 

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 

A pályázatban szereplő ingatlan vagyontárgyak:

 

1.) 7915 Harkány, Bartók Béla u.

 

Harkány 2418/6 hrsz – ú beépítetlen terület                              343 m2

 

Az ingatlan tehermentes.

 

A pályázatban szereplő ingatlan irányára összesen: 1.200.000, – Ft

Ajánlati biztosíték összege:  60.000, – Ft.

 

2.) 7940 Szentlőrinc, Szent István u. 2/A.

 

Szentlőrinc 596/2 hrsz – ú udvar, garázs, irodaház, gazdasági épület     1157 m2

 

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 

  1. vezetékjog 596/1 hrsz – ú ingatlan javára

 

  1. Szentlőrinc – Ormánság Takarékszövetkezet ( 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 20/A.) jelzálogjog 55.000.000,- Ft és járulékai erejéi

 

A pályázatban szereplő ingatlan irányára összesen: 18.500.000, – Ft

Ajánlati biztosíték összege:  755.000, – Ft

 

3.) 7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 5.

 

Szentlőrinc 594 hrsz – ú udvar, üzlet, gazdasági épület                      546 m2

 

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 

  1. Szentlőrinc – Ormánság Takarékszövetkezet ( 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 20/A.) jelzálogjog 55.000.000,- Ft és járulékai erejéi

 

A pályázatban szereplő ingatlan irányára összesen: 7.900.000, – Ft

Ajánlati biztosíték összege: 395.000, – Ft

 

4.) 7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 6.

 

Szentlőrinc 403 hrsz – ú lakóház, udvar, iroda, 2db gazdasági épület     1854 m2

 

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 

  1. Szentlőrinc – Ormánság Takarékszövetkezet ( 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 20/A.) jelzálogjog 55.000.000,- Ft és járulékai erejéig

                                                          

5.) 7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 6.

 

Szentlőrinc 406/1 hrsz – ú udvar, 3 gazdasági épület  1091 m2

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 

  1. kúthasználati jog a 406/2 hrsz- ú ingatlan javára

 

  1. útszolgalmi jog a 406/2 hrsz – ú ingatlan javára

 

  1. Szentlőrinc – Ormánság Takarékszövetkezet ( 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 20/A.) jelzálogjog 55.000.000,- Ft és járulékai erejéig

 

A pályázat 4 és  5 pontban szereplő ingatlanok együttes irányára összesen:: 20.400.000, – Ft  

Ajánlati biztosíték összege:: 812.000 – Ft

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

 

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A pályázattal kapcsolatos dokumentációk 2015. november 02. 10.00-11.00 óra között a INTERIT Kft. 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. szám alatti irodájában, a meghirdetett szentlőrinci ingatlanok személyesen 2015. november 04. napján 10.00 – 11.00. óra között, és a harkányi ingatlan 2015. november 05. napján 10.00 – 11.00 óra között  megtekinthetőek.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Triász Impex Kft. „f.a” Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50300116-15310604 számú bankszámlájára kell megfizetni .

 

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni.  A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

 

Részletfizetési lehetőség: nincs

 

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A pályázó vállalja, hogy valamennyi ingatlan kiürítéséről és az abban fellelhető ingóságok (kivéve műszaki berendezések, gépek) elszállításáról maga gondoskodik, és az ingatlanban található egyéb ingók értékét 60.000, – Ft értékben megvásárolja, ennek vételárát az ingatlan vételárának megfizetésével egyidejűleg teljesíti

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget.

 

A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A társaság értékesíti továbbá az alábbi ingóit:

 

KOMLÓ telephely
6 db daráló gép
2 db pelettáló gép
1 db brikettáló gép
2 db szárító gép

 

– továbbá egyéb kiegészítő alkatrészek ezen gépekhez

 

KISKUNMAJSA telephely
1 db brikettáló prés
2 db ágaprító
1 db növénydaráló
4 db pelettáló gép
2 db brikettáló gép
2 db növénydaráló
1 db olajszürő és prés
2 db szállítószalag
1 db hiányos pelettáló gépsor

 

– továbbá orsók, görgök egyéb tartozékok

 

A gépek jellemzői: 2006. évi gyártásúak, kínai gyártmányúak, üzemképtelen, kis teljesítményű gépek, egyedi azonosításuk hiányzik, azaz adattáblával nem rendelkeznek. A fent ismertetett ingók kizárólag együttesen kerül értékesítésre

 

A pályázatban szereplő – mindkét telephelyen található ingó vagyontárgy(ak) együttes irányára összesen: 1.000.000, – Ft

 

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

 

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingók a Komló (Tegavil Kft. telephely Komló, Altáró u. 18.) telephelyen személyesen Áman Mihályt keresve 2015. november 04. 8.00 – 12.00. óra között , valamint a Kiskunmajsa telephelyen (Kőkút dűlő) személyesen 2015. október 31. 9.00 – 10.00. óra megtekinthetőek

 

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Triász Impex Kft. „f.a” Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 50300116-15310604 számú bankszámlájára kell megfizetni.

 

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

 

Részletfizetési lehetőség: nincs

 

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
  • A megajánlott vételárat
  • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A felszámolónak környezeti kárról /teherről nincs tudomása.