“SZÉRIA” Textilipari Kft. “f.a.” | Interit Kft.

“SZÉRIA” Textilipari Kft. “f.a.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)

E-mail cím:

mint a „SZÉRIA” Textílipari és Kereskedelmi Kft. „f.a.”

(4028 Debrecen, Hadházi u. 83.; Cg. 09-09-001369; adószáma: 10700110-2-09)

bíróság által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság alábbi vagyonelemeit

1. ESZKÖZÖK:

Tételszám Megnevezés Gyári szám

irányár

(Ft/nettó)

Megjegyzés

1.

Egytűs gyorsvarrógép (orosz gyártmány) 005709 4.000.- Üzemképtelen, motor nélkül
 2. Egytűs gyorsvarrógép (orosz gyártmány) 003038 7.000.- Patentírozóval együtt, üzemképes
 3. Egytűs gyorsvarrógép (orosz gyártmány) 003025 4.000.- Csak gépjej, üzemképes
 4. Egytűs gyorsvarrógép (orosz gyártmány) 005290 6.000.- Üzemképes
 5. Egytűs gyorsvarrógép (Textima) 39192 7.000.- Üzemképes
6. Gomblyukazó (Csepel) CS6000 6445 8.000.-  
7. 3 szálas endliző (Textima) 9796 7.000.- Üzemképtelen
8. Egytűs gyorsvarrógép (Textima) 207911 7.000.- Üzemképes
9. Gombozó (Dürkopp) 22114 8.000.-  
10. 4 szálas endliző (Textima) 3659 8.000.-  
11. Gomblyukazó (Dürkopp) 22114 8.000.-  
12. Egytűs gyorsvarrógép (Siruba) 15346134 6.000.- Üzemképes
13. Patentozó (Gem Maxima)   4.000.- Üzemképes, betétfej nélkül
14. Patentozó (Migron) 15432 4.000.- Üzemképes, betétfej nélkül
15. Varrógépmotor   2.000.-  
16. Szabászgép transzformátorral   20.000.-  
ÖSSZESEN   110.000.-  

A fent felsorolt eszközök együttesen vagy akár egyedileg is értékesítésre kerülnek.

 • Irányár: A táblázatban gépenként megjelölve (nettó ár).
 • Bánatpénz: A megjelölt irányárra számított 5%, de minimum 1.000.- forint.

 2. KÉSZLETEK:

Tételszám Megnevezés Mennyiség
1. Női és férfi köpeny (fehér és színes) 211 db
2. Kantáros nadrág 33 db
3. Munkaruha garnitúra (vegyes) 66 db
4. Overál 22 db
5. Téli dzseki kivehető ujjal 15 db
6. Téli mellény 39 db
7. Munkás kabát 66 db
8. Sapka (vegyes) 22 db
9. Fehér póló (vegyes) 8 db
10. Alapanyagok 5 tekercs
11. „Mester Építő” ruha garnitúra 3 db
12. Orvosi mellény + nadrág 6 db
13. Mellény 3 db
14. Pufajka öltöny 1 db
15. Téli dzseki 2 db
16. Orvosi nadrág (fehér) 6 db
17. Kötény (vegyes) 5 db
18. Ing 3 db
Becsült forgalmi érték összesen (nettó): 120.000.- forint

A fent felsorolt készletek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre.

 • Irányár: 120.000.- forint (nettó ár).
 • Bánatpénz: 6.000.- forint.

 

 • A pályázaton való részvétel feltétele:
 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen benyújtani 2015. november 04. 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 8 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgyak és készletek 2015.10.20. napján 8:00 – 9:00 között a 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 3. szám alatt megtekinthetőek. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás Igaz Szabolcs felszámolóbiztostól kérhető a 06/30-968-6963-as telefonszámon.
 • Pályázati részletes feltételek:
 • A pályázatónak vállalnia kell a pályázatban az üggyel kapcsolatban felmerülő összes költséget. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az Áfa tv. megfelelő rendelkezései irányadóak. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyert pályázónál a vételárba, beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a CStv. 49/A § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizet meg, vagy az ajánlatot tevő pályázó az elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem veszt részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyek az INTERIT Kft által feltöltött hirdetmény alapján, jelen pályázatban szabályozott módon nyújthatóak be.
 • A pályázatok kötelező tartalma: a pályázó neve, címe, nem természetes személy esetén kapcsolattartó neve, telefonszám, megajánlott vételár, fizetési feltételek. Ajánlatában a pályázónak nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az eredményhirdetést követő 8 napon belül vállalja az adás-vételi szerződés megkötését, továbbá azt, hogy ajánlatát 60 napig fenntartja. A vételárat a szerződéskötéstől számított 5 napon belül banki átutalással kell megfizetni, beszámítás nem lehetséges. A pályázatok kötelező mellékletei: természetes személy esetében személyazonosító okmány számáról (személyi igazolvány és lakcímkártya, útlevél), és személyes adatairól szóló nyilatkozat, nem természetes személy esetén hatályos cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartást igazoló okirat; aláírási címpéldány (aláírás minta), továbbá az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 8 napon belül megkötjük. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.

A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik.

 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített számlájára átutalással. A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. Részletfizetési lehetőség nincs.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön a „SZÉRIA” Textilipari és Kereskedelmi Kft. „f.a.” pénztárába (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) SZÉRIA Kft. „f.a.” megjelöléssel.
 • A felszámoló jelen hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok értékelésénél egyedüli értékelési szempont az ajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról a pályázókat levél / elektronikus levél útján értesíti a felszámoló, megjelölve annak pontos részleteit, annak kezdő és záró időpontját, helyszínét. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.