R – Craft Kft. „f.a.” | Interit Kft.

R – Craft Kft. „f.a.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft.

(4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7., Cg. 15-09-061433)

E-mail cím:

mint az R – Craft Kft. „FA”

(3013 Ecséd, Szabadság u. 38., Cg. 10-09-020001,  adószáma: 10478646-2-10)

Törvényszék által kijelölt felszámolója

nyilvános pályázat útján

értékesíti a társaság alábbi tárgyi eszközeit

 1. Eszközök
S.sz. Megnevezés

mennyiség

(db)

becsült nettó érték

(Ft-ban)

1 íróasztal 1 3.000
2 multi funkciós nyomtató 1 5.000
3 polc, íróasztal, szekrény 1 5.000
4 nyomtató (Samsung) 1 3.000
5 szendvicssütő 1 3.000
6 ütve fúró (Hammer) 1 5.000
Összesen 24.000

 

 • Irányár: 24.000 Ft (nettó)
 • Bánatpénz:      1.200 Ft

 

 1. A pályázaton való részvétel feltétele
 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) székhelyére lehet személyesen benyújtani 2018. január 9. (kedd) 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás Kató Lajosnétól kérhető (42) 500-077 telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással az INTERIT Kft. felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített számlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön az INTERIT Kft. felszámoló szervezet Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számlájára, (közlemény rovatba kerüljön feltüntetve: „R-Craft” Kft. „FA” bánatpénz megfizetése.