Kristálycukor 2011 Kft. „f.a.” – csomagoló gépsor és pótkocsi | Interit Kft.

Kristálycukor 2011 Kft. „f.a.” – csomagoló gépsor és pótkocsi

Pályázati Hirdetmény

A(z) Interit Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3..), mint a(z) Kristálycukor 2011 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-017144, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth utca 111. B ép.) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.09-15-000023/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2017. november 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P908685

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2017. december 8. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2017. december 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 431 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített bankszámlájára a pályázat benyújtásáig, megjegyzés rovatban kerüljön feltüntetésre „KRISTÁLYCUKOR 2011 Kft. „f.a” „.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 60 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Töltő és csomagoló gépsor, valamint félpótkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 620 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 310 000 forint.

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Töltő és csomagoló gépsor

Típus: Ipari gép

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 8 220 000 forint

  1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Félpótkocsi

Típus: Jármű

Gyártmány: SCHMITZ

Gyártási idő: 2005.

Állapot: Sérült/hiányos

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 400 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságok személyesen 2017. november 29. és 2017. december 08. napján 10:00 – 13:00 között megtekinthetőek az alábbi címen: 2339 Majosháza, 51-es út 31-es kilométer szelvényénél található közvámraktár épületében.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat INTERIT Kft. Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11085898 számú elkülönített bankszámlájára kell megfizetni. Fizetési határidő: Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

A pályázatban megjelölt becsérték nettó ár. Az értékesítésre az ÁFA törvény 142.§ (1) bekezdés g) pontja az irányadó, azaz a forgalmi adót a termék vásárlója fizeti (fordított ÁFA). Amennyiben a nyertes pályázó magánszemély aki az ÁFA hatálya alá nem tartozik, úgy az általános forgalmi adóval növelt vételár megfizetése szükséges.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítését követő 3 napon belül. A felszámoló a tulajdonba és birtokba adást követően a vagyonelemeket tovább nem tárolja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell:

– Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

– Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

– A megajánlott nettó vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.

– Bánatpénz megfizetésének igazolása.

– Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkozatot kell csatolnia annak elfogadásáról, hogy a vagyonelem adásvételi szerződésének elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a, de minimum 50.000 forint +ÁFA, mely költséget a vevő viseli.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek.

Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A töltő és csomagoló gépsor, valamint a félpótkocsi kizárólag együttesen kerül értékesítésre. A felszámoló termékszavatosságot nem vállal, kizárja mindennemű későbbiekben felmerülő szavatossági, garanciális vagy bármilyen természetű, az értékesítésre felkínált eszközökkel kapcsolatos felelősségi igény érvényesítését.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P908685/tetelek.pdf