Hirsch és Társa-M Kft. „f.a.” | Interit Kft.

Hirsch és Társa-M Kft. „f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.), mint a(z) Hirsch és Társa-M Élelmiszeripari és Kereskedelmi  Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-023074, adószám: 11177678, székhely: 3378 Mezőszemere, Szabadság u. 80.) Egri Törvényszék 5. Fpk. 10-15-000167/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016 január 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyonelemeit

 

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2016. február 15. 08 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 01. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a Hirsch és Társa – M Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11121725 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

 1. ingatlanok:
 • A mezőszemerei 191/3 hrsz-u ingatlan, a valóságban Mezőszemere, Szabadság u. 80., található, kivett „udvar, pékség” megnevezésű. A telek nagysága 2428 m2, az ingatlanon található pékség funkciójú építmény alapterülete 576 m2. A mezőszemerei ingatlan társtulajdonosa magánszemély, az adós cég tulajdoni hányada 1683/2428. Az ingatlan közművekkel ellátott, a szennyvíz zárt ülepítőbe kerül elvezetésre. Az elektromos és a gázellátás a szolgáltatásból kikapcsolt állapotban vannak. Az épület 1997. évben épült péküzemként, majd 2010. évben bővítésre, felújításra került, műszaki állapota jó.

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

 • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 33199/3/. 2015.07.08. Jelzálogjog 55.000.000 Ft keretösszeg erejéig. Jogosult, Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci u. 193.).
 • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 37486/2012.06.20. Vezeték jog 60 m2 vázrajzi területre VMM-312/2012, engedélyszáma, (20544) Mezőszemere 0,4 kV-os 1.sz vezetékrendszer. Jogosult, ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.).
 • Az ingatlan irányára (nettó) : 41 900 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege: 457.000 forint

 

 • A kömlői 585 hrsz-u ingatlan, a valóságban Kömlő, Egri u. 39. szám alatt található, kivett „üzlet” megnevezésű. A telek nagysága 896 m2. Az ingatlanon található üzlet funkciójú építmény, 191,08 m2 alapterületű ingatlan. Az ingatlan közművekkel ellátott, a szennyvíz zárt ülepítőbe kerül elvezetésre, szennyvízcsatorna építése folyamatban van. Az elektromos és a gázellátás a szolgáltatásból kikapcsolt állapotban vannak. Az épület régi építésű, részlegesen felújítva.

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzések találhatóak:

 • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 31255/1/2011.03.16. Vezeték jog 10 m2 nagyságú területre (7622) Kisköre – Átány 20 kV-os vezeték. Jogosult, ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.).
 • Bejegyzési határozat, érkezési idő: 33702/2/2014.09.15. Jelzálogjog 55.000.000 Ft keretösszeg erejéig. Jogosult, Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (1138 Budapest, Váci u. 193.).
 • Az ingatlan irányára (nettó) : 4 900 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege: 245 000 forint

 

 1. Eszközök
 • A mezőszemerei pékség, sütőipari gépek, eszközök, berendezések és göngyölegek (33 tétel + göngyöleg), pl: liszttároló, lisztadagoló, kovászoló gép, billenő fejes dagasztó, fix csészés dagasztó, etage kemence 4-4 szintes, forgó kocsis kemencék, kenyérszeletelők
 • Az összes eszközök irányára (nettó): 131 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:         456 550 forint

 

 • A kömlői üzlet bolti berendezési tárgyai (19 tétel ), pl: fagyasztóládák, árszorzó mérleg, hentesáru, tejhűtők, kenyeres állványok.
 • Az összes eszközök irányára (nettó): 1 189 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege: 59 450 forint

 

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A vagyonelemek megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett mezőszemerei ingatlan és eszközök, 2016. február 23. 10.00-12.00. óra között Mezőszemere, Szabadság u. 80.. szám alatt megtekinthetőek. A kömlői ingatlan és berendezések  2016. február 17. 13.00 – 14.00 óra között tekinthető meg.

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat a Hirsch és Társa-M Kft. „FA” Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11121725 számú bankszámlájára kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami a mezőszemerei ingatlan esetében a vételár 1 %-a + ÁFA, a kömlői ingatlan esetében 40.000 Ft + ÁFA, továbbá ingatlanonként köteles megfizetni 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

 

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.

Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.

 • A megajánlott vételárat
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

 

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.

Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.