BORSODI INGATLANKER Kft. „f.a.” | Interit Kft.

BORSODI INGATLANKER Kft. „f.a.”

Pályázati Hirdetmény

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-331025, székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 76-80. fszt. 1., központi ügyintézés helye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. A. lépcsőház I. em. 1.), mint a(z) BORSODI INGATLANKER  Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 05-09-015289, adószám: 14229365-2-05 székhely: 3600 Ózd, Vasgyár u. 52.) Miskolci Törvényszék 2.Fpk.67/2017/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós cég ingatlanait:

 

A pályázatok benyújtásának időpontja: 2019. március 11.,( hétfő)  10 óra

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje:

A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00276838 számú „BORSODI INGATLANKER  Kft. „FA” számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény:

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő ingatlan(ok):

 1. A borsodbótai 338 hrsz- ú ingatlan, a valóságban 3658 Borsodbóta (Bányász telep 3-2.) belterületén található, kivett  „lakás, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan,  alapterülete 1.480 m2, . Az ingatlanon rossz állapotú felülépítmény található. Az ingatlan lakott, jogcím nélkül használják.
 • A pályázatban szereplő ingatlan becsértéke: 400 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:  20 000 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 50 %-a):  200 000 forint

A módosított 237/2009. sz. (X. 20.) Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 7. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultat. Nyilatkozom, hogy a minimál ár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt jelzálogjogosult írásban nem ellenezte.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

Az ingatlan értékesítés az ÁFA törvény 86 § alapján adómentes.

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 33471/2015.05.14.

Végrehajtási jog 2.106.932 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 32743/2016.03.24.

Végrehajtási jog 56.287.537 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 40668/2016.12.20.

Végrehajtási jog 60.582.469 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV B.A.Z Megyei Adóigazgatósága (3525 Miskolc, Kazinczy utca 19.)

 

2. Az ózdi 1903/2 hrsz- ú ingatlan, a valóságban 3600 Ózd, Rózsavölgyi utca 16. belterületén található, kb. 50-60 éve épült „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan. Alapterülete 60 m2, , teherhordó falszerkezet vegyes, szigetelés nincs, nyílászárók fából készültek. Az ingatlan állaga gyenge.

Közművek:

– vízellátás: városi vezeték,

–  villany: van,

– szennyvízelvezetés: zárt szennyvíztároló,

– gázellátás: palackos

 • A pályázatban szereplő ingatlan becsértéke (nettó) :     800 000 forint
 • Ajánlati biztosíték összege:  40 000 forint
 • Eladási árminimum (a pályázati irányár 50 %-a):    400 000 forint

A módosított 237/2009. sz. Kormányrendelet 2. § 4/a. pontja alapján nyilatkozom, hogy ez a vagyonelem 7. alkalommal kerül értékesítésre meghirdetésre. Nyilatkozom arról, hogy a 2. § (2) bekezdés alapján a pályázat kiírásáról az értékesítési hirdetmény tervezetének megküldésével értesítettem a zálogjogosultakat. Nyilatkozom, hogy a minimál ár csökkentését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt jelzálogjogosult írásban nem ellenezte.

Az elővásárlásra joggal rendelkezőnek nem kell részt venni az elektronikus értékesítésben. A felszámoló a 49/E. § (4) bekezdése alapján az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámolónak környezeti teherről, kárról nincs információja.

Az ingatlan értékesítés az ÁFA törvény 86 § alapján adómentes.

A tulajdoni lap III. részében a következő jogok vannak bejegyezve rangsor szerint:

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 33470/2015.05.14.

Végrehajtási jog 2.106.932 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 32742/2016.03.24.

Végrehajtási jog 56.287.537 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV Vámhivatal (1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

 • Bejegyző határozat érkezési idő: 40667/2016.12.20.

Végrehajtási jog 60.582.469 Ft és járulékai erejéig.

Jogosult: NAV B.A.Z Megyei Adóigazgatósága (3525 Miskolc, Kazinczy utca 19.)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az ingatlan megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény:

A meghirdetett ingatlanok személyesen bármikor a helyszínen megtekinthetőek.

 

Vételár megfizetésének módja, határideje:

A vételárat TISZÁNTÚLI Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-00276838 számú „BORSODI INGATLANKER  Kft. „FA” számlájára kell megfizetni.

 • Fizetési határidő:

Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját. A felszámolási eljárás specialitására tekintettel a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy az adás-vételi szerződést az eladó által kijelölt ügyvéd készíti el. Így a vevő köteles megfizetni a szerződéskötés díját, ami 60.000 Ft + ÁFA ingatlanonként, továbbá köteles megfizetni 6.600 Ft földhivatali eljárási illetéket, ingatlanonként.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje:

A nyertes pályázó részére küldött tértivevényes levél átvételétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje:

A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása közjegyző előtt zajlik. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.
 • Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
 • A megajánlott vételárat, vételi szándéknyilatkozattal. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázatát a megajánlott vételárral együtt csatolja fel a pályázati dokumentumokhoz. Amennyiben írásbeli pályázat nem kerül feltöltésre abban az esetben a pályázat eredménytelen.
 • Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló által elkészítésre kerül, és az a nyertes pályázó részére megtekinthető.

A felszámolást elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult ezt a jogát a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.  (Cstv. 49/C § (3) bekezdés)

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.