4 ÉVSZAK Kft. „f.a.” | Interit Kft.

4 ÉVSZAK Kft. „f.a.”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A(z) INTERIT Befektetési és Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-061433, székhely: 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. 2. em. 7.), mint a(z) 4 ÉVSZAK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „FA” (cégjegyzékszám: 15-09-067465, adószám: 12803336-2-15 székhely: 4400 Nyíregyháza, Kéményseprő u. 75.) Nyíregyházi Törvényszék 13. Fpk.15-14-001038/7 sz. végzése által kijelölt felszámolója, meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás útján,

az alábbi feltételekkel értékesíti az adós gépjárművét

 1. Gépjármű

AVIA A 31 TL TIR tehergépkocsi, Frsz = GFX – 749

Az üzemagya ellátó rendszer problémája miatt nem indul, üzemképtelen, a forgalomból ideiglenesen kivont, futott km = 400 000

 • A pályázatban szereplő gépjármű irányára (nettó): 150 000 Ft
 • Ajánlati biztosíték összege: 7 500 Ft

 

 1. A pályázaton való részvétel feltétele
 • A pályázatokat zárt borítékban az INTERIT Kft. nyíregyházi (4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7.) irodájába lehet személyesen benyújtani 2016. január 4. (hétfő) 12:00 óráig.
 • Az ajánlatokat tartalmazó borítékok felbontására és a pályázat elbírálására a beküldési határidőt követő 3 napon belül kerül sor.
 • A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
 • Amennyiben egyazon vagyontárgyra több, – a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő – árajánlat érkezik, a felszámoló ártárgyalást tűz ki, melynek időpontjáról és helyéről az érintett feleket írásban értesíti.
 • Az ártárgyalás során az ajánlatok az ajánlati ár emelésével módosíthatóak.
 • A vagyontárgy előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. A pályázattal, és a megtekintéssel kapcsolatos további felvilágosítás kérhető a felszámoló iroda (42) 500-077 telefonszámon.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait (társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt), a pályázat során eljárásra jogosult személy meghatalmazását, az ajánlott vételárat, amelyen felül a vevő köteles fizetni a szerződéskötés költségeit.
 • A nyertes pályázóval az adás-vételi szerződést az eredményhirdetést követő 5 napon belül megkötjük. A bánatpénz a vételárba beszámít, eredménytelen pályázat esetén, 8 napon belül visszafizetésre kerül. A bánatpénz nem kerül visszafizetésre, ha a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázattól visszalép, vagy a pályázati szerződést neki felróható okból nem köti meg. A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a felszámoló szervezet honlapjáról letölthető pályázói nyilatkozatot.
 • A teljes vételárat, a szerződéskötést követő 5 napon belül kell megfizetni átutalással a 4 ÉVSZAK Kft. „FA” társaság, Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11117863 számú számlájára átutalással.
 • A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat, a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámoló szervezet felé.
 • A pályázat érvényességének feltétele, hogy a megjelölt bánatpénz a pályázat benyújtásának időpontjáig befizetésre kerüljön a 4 ÉVSZAK Kft. „FA” társaság, Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett 68800109-11117863 számú számlájára